CBSA

Pob rhaglen

CBSA

#

#iwill Fund

The #iwill Fund will enable more young people to take part in social action through high quality opportunities which create lifelong habits.

2014 Communities Archived Wedi’i archifo

2014 Communities offers grants of between £300 and £2,000 to encourage more people to take part in physical activity.

A

Active England Archived Wedi’i archifo

Encouraging creative approaches to increase physical activity and sports participation

Active Futures Archived Wedi’i archifo

Active Futures will fund anything that gets young people active

Advice Plus Archived Wedi’i archifo

Funding to provide legal advice and support to those most in need

Advice Services Fund Archived Wedi’i archifo

Government funding for free advice services for people in England

Awydd am Arloesi Archived Wedi’i archifo

Cefnogi prosiectau newydd sy'n profi ffyrdd newydd o fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol

Adeiladu Cymunedau Archived Wedi’i archifo

Ymddiriedolaeth £15m sy'n gweithio gyda chymunedau difreintiedig yng Nghymru

Ar y Blaen Archived Wedi’i archifo

Yn annog pobl ifanc 16-18 oed i wella'u cyfle o gael swyddi

Ar y Blaen Rownd 2 Archived Wedi’i archifo

Yn annog pobl ifanc 16-18 oed i ymwneud â lleoliadau gwaith er mwyn gwella'u cyfle o gael swyddi

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

Ffordd sydyn i ymgeisio am nifer llai o arian rhwng £300 a £10,000.

Ymateb COVID-19:

Am y tro, rydym yn blaenoriaethu prosiectau a mudiadau sy’n cefnogi cymunedau trwy’r pandemig COVID-19. Rydym yn adolygu’r sefyllfa yn barhaus a byddwn yn rhannu unrhyw ddiweddariadau neu ddatblygiadau ar ein gwefan.

Rydym felly yn blaenoriaethu ceisiadau gan:

 • Mudiadau sy'n cefnogi pobl sydd â risg uchel o COVID-19
 • Mudiadau sy'n cefnogi cymunedau sydd fwyaf tebygol o wynebu galw a heriau cynyddol o ganlyniad uniongyrchol o COVID-19
 • Mudiadau sy'n cysylltu cymunedau ac yn cefnogi cymunedau i weithio gyda'i gilydd i ymateb i COVID-19.

Os hoffech chi gyflwyno cais nad yw'n gysylltiedig â COVID-19, mae croeso i chi wneud hynny o hyd. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol ei bod yn debygol y bydd mwy o gystadleuaeth am ein harian grant, ac yn amodol ar nifer y ceisiadau a dderbyniwn, efallai y bydd oedi yn ein galluogi i ymateb o fewn ein 12 wythnos arferol.

Os ydych eisoes wedi cyflwyno cais ac yn aros am benderfyniad gennym, ond eich bod yn gwybod y bydd COVID-19 yn effeithio ar eich gweithgareddau a amlygwyd, cysylltwch â ni

Arianwyr Loteri eraill

Os nad yw unrhyw un o raglenni cyfredol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai bydd modd i'r arianwyr Loteri eraill ddarparu cymorth.

Ailadeiladu Cymunedau yn Nepal Archived Wedi’i archifo

Arian ar gyfer mudiadau i helpu ailadeiladu cymunedau yn Nepal yn sgil y daeargryn dinistriol ym mis Ebrill 2015

G

GM04 Archived Wedi’i archifo

Gafael mewn Grant Archived Wedi’i archifo

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn gweithio gyda'r North Wales Chronicle a'r North Wales Pioneer i ddyfarnu gwerth hyd at £25,000 o grantiau i grwpiau cymunedol.

Grants for community-led activity

Medium grants for community-led activity.

We remain open to all applications, but we will prioritise applications that are COVID-19 related until at least October 2020.

If you want to put in an application that is not related to COVID-19, you are welcome to do so. However, there is likely to be greater competition for our funding, and it may take longer to get a decision from us.

Grants for improving lives

Grants from £10,001 to £500,000 to help people facing challenging circumstances

We remain open to all applications, but we will prioritise applications that are COVID-19 related until at least October 2020.

If you want to put in an application that is not related to COVID-19, you are welcome to do so. However, there is likely to be greater competition for our funding, and it may take longer to get a decision from us.

Great Ideas

Great Ideas is designed to support great ideas that don’t necessarily involve people at every stage but if implemented would contribute to putting people in the lead.

Gwireddu Uchelgais Archived Wedi’i archifo

Yn helpu pobl ifanc i osgoi'r llwybrau sy'n arwain at droseddu

L

Llawn BYWYD Archived Wedi’i archifo

Yn gwella ansawdd bywyd pobl hŷn trwy ddarparu mynediad i wasanaethau bod yn gyfaill neu eiriolaeth

D

Dyfarniadau o’r Portffolio DU

Mae Portffolio’r DU yn cefnogi syniadau a phrosiectau ledled y DU. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau beiddgar sy'n rhoi pobl ar y blaen i fynd i'r afael â materion cymdeithasol tymor hir ac i wella ansawdd bywyd ledled y DU ac yn rhyngwladol.

Ymateb COVID-19: Ar hyn o bryd mae Portffolio’r DU yn cael ei oedi i geisiadau newydd am arian grant ymatebol.

Hyd at fis Hydref 2020, byddwn yn blaenoriaethu gweithio gyda'n deiliaid grantiau presennol i gefnogi pobl a chymunedau y mae COVID-19 yn effeithio arnynt.

Dyfodol Disglair Archived Wedi’i archifo

Adeiladu gwydnwch emosiynol rhieni ifanc a phobl anabl ifanc er mwyn iddynt reoli newidiadau allweddol yn eu bywydau

Delivering Financial Inclusion Archived Wedi’i archifo

We’re matching funds from the European Social Fund, one of the European Structural Fund's programmes, for services across Scotland to tackle poverty and promote social inclusion.

Digitisation Archived Wedi’i archifo

Providing funding to make learning materials available, free of charge, on the Internet

Dormant Accounts Fund

Under Section 22 of the Dormant Bank and Building Society Accounts Act 2008, we distribute money on at the direction of the Department of Finance to increase capacity, grow resilience and encourage sustainability in the Northern Ireland Voluntary, Community and Social Enterprise sector.

These are funds not derived by National Lottery activity, but rather funds from dormant bank accounts.

To ensure this funding has maximum impact in communities across Northern Ireland, we will be consulting with the sector in late 2019, with a view to opening the fund for applications in early 2020.

We’ll be sending out details of how to get involved in due course.

Dyfodol Gwell Archived Wedi’i archifo

Mae pob plentyn yn haeddu'r dechrau gorau posib mewn bywyd

S

Safeguarding Training Fund - Phase 2

The Safeguarding Training Fund is a jointly funded programme developed by the Department for Digital, Culture, Media & Sport (DCMS) and The National Lottery Community Fund (The Fund). It will provide £1.14M of funding over two phases until March 2022 to improve access to safeguarding/safe culture support materials.

Scottish Land Fund

Supporting urban and rural communities to become more resilient and sustainable through the ownership and management of land and land assets.

Space and Place Archived Wedi’i archifo

£15 million to bring communities in Northern Ireland together, by making better use of local spaces and places

Support and Connect Archived Wedi’i archifo

Grants of between £10,000 and £350,000 to improve local support for people experiencing hardship.

B

BASIS Archived Wedi’i archifo

Funding support for voluntary and community organisations to help them become more effective

Becoming a Survivor Archived Wedi’i archifo

£8 million investment in Scotland to support people affected by domestic abuse and survivors of domestic abuse

Better By Design Archived Wedi’i archifo

Supporting organisations to redesign the way they work

Better Off Archived Wedi’i archifo

Developing new rehabilitation projects for people affected by drug misuse

BIG Local Archived Wedi’i archifo

Helping people make their communities better places to live in, now and in the future

Building Better Opportunities

The National Lottery Community Fund is matching funds from the European Social Fund for projects across England that tackle poverty and promote social inclusion.

Building Change Trust Archived Wedi’i archifo

A £10 million investment helping to develop and shape Northern Ireland’s community and voluntary sector

Building Connections Fund

Following the Prime Minister's wider endorsement of the Jo Cox Commission recommendations on Loneliness in January 2018, the £11.5 million Building Connections Fund has been set up to support projects that are able to prevent or reduce loneliness.

C

Cancer Care Scotland Archived Wedi’i archifo

Funding for projects that assist and support people living with cancer

Cancer Care Wales Archived Wedi’i archifo

Funding for projects that assist and support people living with cancer

Cancer Equipment Archived Wedi’i archifo

Funding to help hospitals improve their cancer treatment facilities

Celebrate Archived Wedi’i archifo

Celebrating 2014 Commonwealth Games through arts, sports and community celebrations

Cronfa Gweithredu Hinsawdd

Bydd y Gronfa Gweithredu Hinsawdd yn cefnogi cymunedau ledled y DU i weithredu ar newid hinsawdd. Bydd y cymunedau hyn yn arddangos yr hyn sy'n bosibl pan fo pobl yn arwain wrth fynd i'r afael â newid hinsawdd. Gydag arian y Loteri Genedlaethol, byddant yn gweithio gyda'i gilydd, yn rhannu eu dysgu ac yn cymryd rhan weithredol mewn symudiad ehangach o newid.

Communities and Families Fund Archived Wedi’i archifo

Supporting projects that help families and communities give children the best start in life

Community Assets

Grants from £10,000 to £1 million to create strong and resilient communities through assets.

Community Spaces Scotland Archived Wedi’i archifo

Community Spaces Scotland supports communities to become more involved in and to take responsibility for communal spaces and places

Community Wildlife Archived Wedi’i archifo

Let communities explore and celebrate their local wildlife

COVID-19 Charities Fund

We're distributing the COVID-19 Charities Fund with a grant from the Northern Ireland Department for Communities. This funding programme will provide financial support to charities who have lost income due to the impact of COVID-19 and are not able to cover unavoidable costs until 30 September 2020.

COVID-19 funding over £10,000 for partnerships – including Coronavirus Community Support Fund

Awarding emergency funding to organisations in England
We are distributing government funding alongside National Lottery funding, to support organisations at the heart of their local community to continue to deliver services to people and communities affected by COVID-19.

What we can fund
We can fund activities supporting people and communities affected by COVID-19. We can also help organisations overcome any acute financial difficulties they face as a result of the pandemic. We can’t fund everyone, so take a look at the types of projects and organisations we’re prioritising.

We will also provide funding for organisations that work together with a shared set of goals for activities so that you can support those affected by the crisis. You can also apply for funding if your organisations are struggling financially because of the impact of COVID-19

The amount of funding and length of funding
We’re looking to award funding to cover six months of expenditure. We expect most funding will be between £10,000 and £100,000. But we will consider larger awards or longer timeframes, particularly for organisations working across more than one area of England, on a case-by-case basis.

Beyond this response we will have National Lottery funding available for longer-term rebuild and recovery. We are reviewing the situation on an on-going basis and will keep you up-to-date as our plans develop.

COVID-19 funding over £10,000 – including Coronavirus Community Support Fund

Awarding emergency funding to organisations in England
We are distributing government funding alongside National Lottery funding, to support organisations at the heart of their local community to continue to deliver services to people and communities affected by COVID-19.

What we can fund
We can fund activities supporting people and communities affected by COVID-19. We can also help organisations overcome any acute financial difficulties they face as a result of the pandemic. We can’t fund everyone, so take a look at the types of projects and organisations we’re prioritising.

The amount of funding and length of funding
We’re looking to award funding to cover six months of expenditure. We expect most funding will be between £10,000 and £100,000. But we will consider larger awards or longer timeframes, particularly for organisations working across more than one area of England, on a case-by-case basis.

Beyond this response we will have National Lottery funding available for longer-term rebuild and recovery. We are reviewing the situation on an on-going basis and will keep you up-to-date as our plans develop.

COVID-19 funding under £10,000 – including Coronavirus Community Support Fund

Awarding emergency funding to organisations in England
We're distributing government funding alongside National Lottery funding, to support organisations to continue to deliver services to people and communities affected by COVID-19.

What we can fund
We can fund activities supporting people and communities affected by COVID-19. We can also help organisations overcome any acute financial difficulties they face as a result of the pandemic.

The types of projects and organisations we’re prioritising
We want to support projects and organisations playing a vital role in helping their communities during the COVID-19 pandemic.

We can’t fund everyone, so take a look at the types of projects and organisations we’re prioritising.

The amount of funding and length of funding
Given the emergency, we’re looking to award funding of £300 - £10,000 to cover six months of expenditure.

Creu Eich Lle Archived Wedi’i archifo

Mae Creu Eich Lle'n galluogi cymunedau i wella'u hamgylchedd naturiol lleol. Rydym eisiau i gymunedau benderfynu sut i gadw a/neu wella'u hamgylchedd naturiol lleol mewn ffordd sy'n gwneud gwir wahaniaeth iddynt ac yn diwallu anghenion cenedlaethau'r dyfodol.

Cefnogi syniadau gwych

Trwy ein rhaglen ariannu Cefnogi syniadau gwych yng Nghymru rydym yn gwneud grantiau i gefnogi syniadau am brosiectau sy'n arloesol a phwysig yn strategol sy'n annog newidiadau cymdeithasol cadarnhaol yng Nghymru.

Ymateb COVID-19: Am y tro rydym yn blaenoriaethu ariannu prosiectau a sefydliadau sy'n cefnogi cymunedau trwy'r pandemig COVID-19. Rydym yn adolygu'r sefyllfa yn barhaus a byddwn yn rhannu unrhyw ddiweddariadau neu ddatblygiadau ar ein gwefan.

Byddwn yn blaenoriaethu ceisiadau sy'n gysylltiedig â COVID-19.

Mae hyn yn golygu y byddwn yn blaenoriaethu ceisiadau o:

 • Mudiadau sy'n cefnogi pobl sydd â risg uchel o COVID-19
 • Mudiadau sy'n cefnogi cymunedau sydd fwyaf tebygol o wynebu galw a heriau cynyddol o ganlyniad uniongyrchol o COVID-19
 • Mudiadau sy'n cysylltu cymunedau ac yn cefnogi cymunedau i weithio gyda'i gilydd i ymateb i COVID-19.

Byddwn yn cefnogi sefydliadau sy'n cyd-fynd â'r blaenoriaethau hyn gydag arian ar gyfer gweithgareddau sydd wedi'u hanelu'n benodol at gefnogi cymunedau trwy'r argyfwng hwn.

Cronfa Datblygu’r Dyfodol

Rydyn ni eisiau darganfod sut i helpu cymunedau i symud tuag at adferiad ac adnewyddiad ar ôl effaith COVID-19 a thynnu ar yr holl greadigrwydd rydyn ni wedi'i weld mewn cymunedau ac ar draws cymdeithas sifil. Felly rydyn ni'n ariannu sefydliadau i edrych ar sut mae pethau'n newid, beth sydd ei angen yn y cyfnod pontio hwn, a beth sy'n bosibl yn y dyfodol 

M

Mewn Dwylo Da Archived Wedi’i archifo

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn bwriadu buddsoddi £4.74 miliwn mewn rhaglen sydd â'r nod o wella cyfleoedd bywyd plant sy’n derbyn gofal yng Nghymru

Mayor’s Community Weekend

On the weekend of Saturday 4 July and Sunday 5 July 2020, events will be taking place across the West Midlands to celebrate the Mayor’s Community Weekend. The aim of this is to celebrate diversity and bring people together – we want to encourage people to go out, engage in their local communities and increase social interaction.

Mental Health Matters Archived Wedi’i archifo

Promoting the rehabilitation and independence of people with serious mental health problems

Mentro Allan Archived Wedi’i archifo

Aimming to make the parks, waterways, coastal environments and countryside of Wales accessible

Mileniwm Nawr Archived Wedi’i archifo

Pum prosiect ysbrydoliaethus o fudd i gymunedau'r DU

myplace Archived Wedi’i archifo

A multimillion programme across England to deliver world class youth centres

Miliynau'r Bobl Archived Wedi’i archifo

Prosiectau i wella cyfleusterau lleol neu helpu pobl i elwa'n fwy o'u hardal

T

Tirnodau Byw Archived Wedi’i archifo

Yn cefnogi prosiectau cyfalaf ar raddfa fawr trwy ddwy ffrwd ariannu unigryw

The Healthy Communities Together programme

This programme offers up to £3 million of grant funding (over three years) to empower voluntary and community sector organisations to work together with the local health and care sector to boost the health and wellbeing of their communities.

The Silver Dreams Fund Archived Wedi’i archifo

Pioneering ways to help vulnerable older people deal more effectively with life-changing events

Transforming Local Infrastructure Archived Wedi’i archifo

Funding partnerships of local infrastructure organisations to support front line civil society organisations

Transition Fund Archived Wedi’i archifo

Making funding available to help Civil Society Organisations (CSO) to adapt to, and manage, the transition to a different funding environment

Y

Y Gronfa Ddigidol

Mae’r rownd gyntaf o’r Gronfa Ddigidol bellach ar gau. Dan edefyn 1 a 2, fe ddyfarnom £12.1 miliwn i 29 mudiad a £500,000 i gontract cefnogi i weithio â nhw. Mae £2.4 miliwn yn weddill o’r £15 miliwn a ddyrennir i’r Gronfa Ddigidol, fel y cyhoeddwyd yn 2018. Rydym wrthi’n gwneud ychydig o waith darganfyddiad i bennu anghenion micro-fudiadau ledled y DU, ac os yw’r anghenion hyn yn bennaf yn ddigidol. Byddwn yn defnyddio’r gwaith hyn i hysbysu sut y byddwn yn cefnogi’r grwpiau hyn yn 2020. Ynghyd â hyn, rydym yn cwmpasu sut y gall yr arian sy’n weddill gael yr effaith fwyaf, ac rydym yn gobeithio lansio nifer fach o gronfeydd strategol, bach yn 2020. Am ddiweddariadau rheolaidd ar y Gronfa Ddigidol, dilynwch blog canolig y tîm.

Y Rhaglen Wledig

Mae'r Rhaglen Wledig (rownd dau) yn ariannu prosiectau sy'n creu newidiadau cadarnhaol ar gyfer pobl sy'n byw mewn tlodi yng Nghymru wledig.

Young Start

Helping young people aged eight to 24 to become more confident and play an active part in realising their potential.

We remain open to all applications, but we will prioritise applications that are COVID-19 related until at least October 2020.

If you want to put in an application that is not related to COVID-19, you are welcome to do so. However, there is likely to be greater competition for our funding, and it may take longer to get a decision from us.

Youth Capacity Fund

The Government has directed The National Lottery Community Fund to invest up to £1.2 million from dormant bank and building society accounts in England, to develop the capacity of local, frontline grassroots organisations who help young people facing barriers to work.

Youth in Focus Archived Wedi’i archifo

Supporting vulnerable young people through difficult changes in their lives

E

Early Action Neighbourhood Fund

The Early Action Neighbourhood Fund (EANF) was a pilot joint funding initiative between Comic Relief, Esmée Fairbairn Foundation, The National Lottery Community Fund, The Legal Education Foundation, and Barrow Cadbury Trust.

Empowering Young People

A larger amount of funding (between £10,001 and £500,000) for projects that work with young people (between the ages of 8 and 25) to face and overcome challenges.

COVID-19 Response:

All the funding decisions we are currently making will prioritise addressing the current crisis.

We will prioritise applications that are COVID-19 related.

This means we will prioritise applications from:

Organisations supporting people who are at high risk from COVID-19

Organisations supporting communities most likely to face increased demand and challenges as a direct result of measures to prevent the result of COVID-19

Organisations with high potential to support communities with the direct and indirect impact of COVID-19

We will support organisations who fit these priorities with funding for activities specifically geared to supporting communities through this crisis.

We will get in touch with you to discuss the implications of any applications you have already submitted to us. If you want to put in an application that is not related to COVID-19, you are welcome to do so, but please be aware that applications responding to the crisis may be prioritised.

Energy Efficient Venues Archived Wedi’i archifo

Improving energy efficiency in community venues across Northern Ireland

England Living with Cancer Archived Wedi’i archifo

Reducing the inequalities in provision of and access to cancer services in England

Eu Gorffennol Eich Dyfodol Archived Wedi’i archifo

Yn coffáu 60 mlynedd ers y digwyddiadau a arweiniai at ddiwedd yr Ail Ryfel Byd

F

Family Learning Archived Wedi’i archifo

Helping parents understand how their children learn and encouraging families to learn together

Football Foundation Archived Wedi’i archifo

Supporting capital projects for schools and the community

Forces in Mind

Yn cefnogi lles seicolegol cyn-filwyr a'u teuluoedd, a'u helpu i symud yn llwyddiannus i fywyd fel sifiliaid

H

Help through Crisis

Help Through Crisis is a £33 million programme supporting 69 partnerships across England which help people who are experiencing or at risk of hardship crisis to overcome the difficulties they are facing to plan for their futures.

U

I

Impact of Alcohol Archived Wedi’i archifo

Investing £10 million in Northern Ireland to address the harm caused by alcohol misuse

Improving Financial Confidence Archived Wedi’i archifo

Helping people become more confident in and more aware of how to take control of their finances

Investing in Ideas Archived Wedi’i archifo

£500 to £10,000 for organisations to think about, develop and test new ideas or make improvements that will benefit those most in need

J

JESSICA (Scotland) Trust Archived Wedi’i archifo

A new £15 million investment in Scotland to help disadvantaged urban communities most affected by serious disadvantage to become stronger through their own efforts

R

Rhaglen Beilot Arweinwyr â Phrofiad o Lygad y Ffynnon

Rhaglen beilot yw Arweinwyr â Phrofiad o Lygad y Ffynnon sy’n cyflwyno grantiau’r Loteri Genedlaethol o rhwng £20,000 a £50,000 i gefnogi arweinyddiaeth trwy brofiad o lygad y ffynnon. Yn y cam hwn, fe fyddwn yn edrych ar gyflwyno rhwng 15-20 o grantiau.

Reaching Communities England

This programme offers a larger amount of funding (over £10,000) for projects that last up to five years. We’re looking for projects that work with their community – whether that’s a community living in the same area, or people with similar interests or life experiences.

For now we’re focusing on funding projects and organisations helping communities through the COVID-19 pandemic
We ask organisations who aren't looking for COVID-19 related funding in England to not submit an application at this time. All our resources need to be focused on helping communities through the pandemic.

We are reviewing the situation on an on-going basis and will share any updates or developments on our website.

Learn about applying for emergency COVID-19 funding in England
We have developed a joint response, distributing the government funding alongside our own, to support organisations to continue to deliver services to people and communities affected by COVID-19. Find out more about applying for COVID-19 funding over £10,000 - including Coronavirus Community Support Fund in England.

P

Prosiect Sgiliau Bywyd Archived Wedi’i archifo

Yn cyflwyno gwasanaethau a fydd yn cefnogi grwpiau wedi'u targedu o bobl economaidd anweithgar

Palliative Care Scotland Archived Wedi’i archifo

Providing palliative care and support for children and adults with cancer

Palliative Care Wales Archived Wedi’i archifo

Funding is available for improving the quality of the environments in which Palliative Care is delivered and organised. This is a capital programme and awards have been made to organisations that have a demonstrable experience in providing palliative care in hospitals and hospices.


Parks for People

Grantiau ar gyfer prosiectau sy'n adfywio parciau a mynwentydd cyhoeddus hanesyddol

Partnerships

This programme offers a larger amount of funding (over £10,000) for organisations that work together with a shared set of goals to help their community thrive – whether that’s a community living in the same area, or people with similar interests or life experiences.

For now we’re focusing on funding projects and organisations helping communities through the COVID-19 pandemic
We ask organisations who aren't looking for COVID-19 related funding in England to not submit an application at this time. All our resources need to be focused on helping communities through the pandemic.

We are reviewing the situation on an on-going basis and will share any updates or developments on our website.

Learn about applying for emergency COVID-19 funding in England
We have developed a joint response, distributing the government funding alongside our own, to support organisations to continue to deliver services to people and communities affected by COVID-19. Find out more about applying for COVID-19 funding over £10,000 for partnerships - including Coronavirus Community Support Fund in England.

People and Communities

A larger amount of funding (between £10,001 and £500,000) for projects working with your community – whether that’s a community living in the same area, or people with similar interests or life experiences.

COVID-19 Response:

All the funding decisions we are currently making will prioritise addressing the current crisis.

We will prioritise applications that are COVID-19 related.

This means we will prioritise applications from:

Organisations supporting people who are at high risk from COVID-19

Organisations supporting communities most likely to face increased demand and challenges as a direct result of measures to prevent the result of COVID-19

Organisations with high potential to support communities with the direct and indirect impact of COVID-19

We will support organisations who fit these priorities with funding for activities specifically geared to supporting communities through this crisis.

We will get in touch with you to discuss the implications of any applications you have already submitted to us.

If you want to put in an application that is not related to COVID-19, you are welcome to do so, but please be aware that applications responding to the crisis may be prioritised.

Pawb a'i Le Archived Wedi’i archifo

Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw rhwng £10,001 a £500,000

Pawb a’i Le: Grantiau Mawr

Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw rhwng £100,001 a £500,000.

Am y tro, rydym yn blaenoriaethu prosiectau a mudiadau sy’n cefnogi cymunedau trwy’r pandemig COVID-19. Rydym yn adolygu’r sefyllfa yn barhaus a byddwn yn rhannu unrhyw ddiweddariadau neu ddatblygiadau ar ein gwefan.

Rydym felly yn blaenoriaethu ceisiadau gan:

 • Mudiadau sy'n cefnogi pobl sydd â risg uchel o COVID-19
 • Mudiadau sy'n cefnogi cymunedau sydd fwyaf tebygol o wynebu galw a heriau cynyddol o ganlyniad uniongyrchol o COVID-19
 • Mudiadau sy'n cysylltu cymunedau ac yn cefnogi cymunedau i weithio gyda'i gilydd i ymateb i COVID-19.

Byddwn yn cefnogi mudiadau sy'n cyd-fynd â'r blaenoriaethau hyn â arian grant ar gyfer gweithgareddau sydd wedi'u hanelu'n benodol at gefnogi cymunedau trwy'r argyfwng hwn. Byddwn hefyd yn ystyried sut y gallwn gefnogi mudiadau o'r fath i ymateb i unrhyw anawsterau ariannol difrifol y gallent eu hwynebu o ganlyniad i'r argyfwng.

Byddwn yn cysylltu â chi i drafod goblygiadau unrhyw geisiadau rydych chi eisoes wedi'u cyflwyno i ni. Os ydych chi am gyflwyno cais nad yw'n gysylltiedig â COVID-19, mae croeso i chi wneud hynny. Fodd bynnag, gofynnwn ichi fod yn amyneddgar gyda ni, gall gymryd mwy o amser inni ddod yn ôl atoch nag arfer

Pawb a’i Le: Grantiau Maint Canolig

Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw cymunedol rhwng £10,001 a £100,000.

Am y tro, rydym yn blaenoriaethu prosiectau a mudiadau sy’n cefnogi cymunedau trwy’r pandemig COVID-19. Rydym yn adolygu’r sefyllfa yn barhaus a byddwn yn rhannu unrhyw ddiweddariadau neu ddatblygiadau ar ein gwefan.

Rydym felly yn blaenoriaethu ceisiadau gan:

 • Mudiadau sy'n cefnogi pobl sydd â risg uchel o COVID-19
 • Mudiadau sy'n cefnogi cymunedau sydd fwyaf tebygol o wynebu galw a heriau cynyddol o ganlyniad uniongyrchol o COVID-19
 • Mudiadau sy'n cysylltu cymunedau ac yn cefnogi cymunedau i weithio gyda'i gilydd i ymateb i COVID-19.

Byddwn yn cefnogi mudiadau sy'n cyd-fynd â'r blaenoriaethau hyn â arian grant ar gyfer gweithgareddau sydd wedi'u hanelu'n benodol at gefnogi cymunedau trwy'r argyfwng hwn. Byddwn hefyd yn ystyried sut y gallwn gefnogi mudiadau o'r fath i ymateb i unrhyw anawsterau ariannol difrifol y gallent eu hwynebu o ganlyniad i'r argyfwng.

Byddwn yn cysylltu â chi i drafod goblygiadau unrhyw geisiadau rydych chi eisoes wedi'u cyflwyno i ni. Os ydych chi am gyflwyno cais nad yw'n gysylltiedig â COVID-19, mi allwch chi. Fodd bynnag, gofynnwn ichi gadw fod yn amynedd gyda ni, gall gymryd mwy o amser inni ddod yn ôl atoch nag arfer.

Place Based Social Action

Place Based Social Action (PBSA) is a joint £4.5m programme between the Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS) and The National Lottery Community Fund (the Fund)

Power to Change

Power to Change is an independent charitable trust, established in 2015 with a £150 million endowment from The National Lottery Community Fund.

Prosiectau'r Bobl

Pleidlais gyhoeddus ar draws y Deyrnas Unedig sy'n rhoi cyfle i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol a'r cyhoedd ddweud eu dweud am ddyfarnu grantiau Loteri Genedlaethol. Mae'n gyfle i fudiadau ar draws y Deyrnas Unedig dderbyn grant Loteri Genedlaethol pellach.

Pentref SOS Archived Wedi’i archifo

Gallai eich partner busnes newydd fod reit drws nesaf

N

National Lottery Awards for All England

A quick way to apply for smaller amounts of funding between £300 and £10,000.

For now we’re focusing on funding projects and organisations helping communities through the COVID-19 pandemic
We ask organisations who aren't looking for COVID-19 related funding in England to not submit an application at this time. All our resources need to be focused on helping communities through the pandemic.

We are reviewing the situation on an on-going basis and will share any updates or developments on our website.

Learn about applying for emergency COVID-19 funding in England
We have developed a joint response, distributing the government funding alongside our own, to support organisations to continue to deliver services to people and communities affected by COVID-19. Find out more about applying for COVID-19 funding under £10,000 - including Coronavirus Community Support Fund in England.

National Lottery Awards for All Northern Ireland

A quick way to apply for smaller amounts of funding between £300 and £10,000.

COVID-19 Response:

We are prioritising applications that are COVID-19 related.

This means we will prioritise applications from:

Organisations supporting people who are at high risk from COVID-19

Organisations supporting communities most likely to face increased demand and challenges as a direct result of measures to prevent the result of COVID-19

Organisations with high potential to support communities with the direct and indirect impact of COVID-19.

If you want to put in an application that is not related to COVID-19, you can. However, we ask you to bear with us it may take us longer to get back to you than usual.

If you have already submitted an application and are awaiting a decision from us, but you know that your highlighted activities will be impacted by COVID-19 please contact us

National Lottery Awards for All Scotland

A quick way to apply for smaller amounts of funding between £300 and £10,000.

COVID-19 Response:

We remain open to all applications, but over the next six months we will prioritise applications that are COVID-19 related. You can read more about what types of response to COVID-19 we are prioritising in the 'projects we fund' section below.

If you would like to put in an application that is not related to COVID-19, you are still welcome to do so. However, there is likely to be greater competition for our funding, and it may take longer to get a decision from us.

If you have already submitted an application, but you know that the activities you are asking us to fund will be impacted by COVID-19, please contact us.

O

Our Place

Helping communities in Scotland come together to find and develop ways in which they can make a difference.

W

Well-being Archived Wedi’i archifo

Supporting the development of healthier lifestyles and to improve well-being