Ar y Blaen

Yn annog pobl ifanc 16-18 oed i wella'u cyfle o gael swyddi

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu
mwy na £1,000,000
Cyfanswm ar gael
Un grant o £3.4 miliwn
Terfyn amser ymgeisio
Mae'r rhaglen hon ar gau bellach.

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/wales/getting-ahead

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.