Rhaglen Wledig: Grantiau Cymunedol

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol, Mudiad sector cyhoeddus
Terfyn amser ymgeisio
Mae Rownd 1 wedi cau bellach

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/wales/rural-programme-community-grants

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.