Building a Legacy

Ardal
Gogledd Iwerddon
Yn addas ar gyfer
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Cyfanswm ar gael
£400,000
Terfyn amser ymgeisio
09/08/2013

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/northern-ireland/building-a-legacy

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.