Reaching Out: Supporting Families

Supporting Northern Ireland families to improve their children's lives

Ardal
Gogledd Iwerddon
Yn addas ar gyfer
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu
£500,000 - £700,000
Terfyn amser ymgeisio
30/01/2015

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/northern-ireland/reaching-out-supporting-families

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.