Basic Online Skills

Sgiliau digidol ar gyfer y bobl a'r cymunedau mwyaf anghenus

Ardal
Ledled y DU
Yn addas ar gyfer
Mudiad sector cyhoeddus, Mudiad gwirfoddol neu gymunedol, Mudiad sector preifat
Maint yr ariannu
£5 miliwn - £15 miliwn
Cyfanswm ar gael
£15 miliwn
Terfyn amser ymgeisio
Gweld manylion y rhaglen

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/uk-wide/digital-skills

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.