Transforming Waste Northern Ireland

Supporting community recycling, reuse and composting projects

Ardal
Gogledd Iwerddon
Maint yr ariannu
£50,000 - £300,000
Cyfanswm ar gael
£2.2 Million
Terfyn amser ymgeisio
This programme is now closed

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/northern-ireland/transforming-waste-northern-ireland

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.