Other National Lottery Funders

East Lothian Council

Os nad oes yr un o raglenni presennol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai y bydd un o arianwyr eraill y Loteri yn gallu helpu.

Ardal
Ledled y DU
Yn addas ar gyfer
Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol, sefydliadau'r sector cyhoeddus, sefydliadau'r sector preifat
Terfyn amser ymgeisio

Gwiriwch wefannau arianwyr eraill

Arianwyr eraill y Loteri Genedlaethol

Os nad yw ein rhaglenni'n diwallu anghenion eich prosiect, mae dosbarthwyr eraill sy'n ariannu meysydd eraill gan gynnwys y celfyddydau, chwaraeon, treftadaeth, a phrosiectau ffilm a theledu.

Mae’r wefan lotterygoodcauses.org.uk yn rhestru’r holl ddosbathwyr Loteri, a’n cynnwys chwiliad am yr holl arian grant sydd ar gael.