Rathlin Island Development and Community Association

Cronfa Cymunedau'r Arfordir

Rathlin Island Development and Community Association

Yn hyrwyddo twf economaidd a swyddi cynaliadwy mewn cymunedau’r arfordir

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, mudiadau sector cyhoeddus, a mudiadau sector preifat
Maint yr ariannu
£50000 i £300000
Terfyn amser ymgeisio

Yn sgil y sefyllfa bresennol gyda Covid-19 (coronafierws), mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru wedi cytuno i oedi Rownd 6 o Gronfa Cymunedau’r Arfordir Llywodraeth Cymru.

Cydnabyddiaeth i’r llun: Image credit: Rathlin Island Development and Community Association, esiampl o brosiect tebyg a ariannwyd am waith tebyg dan Reaching Communities

Gronfa Cymunedau’r Arfordir wedi’i hoedi oherwydd COVID-19

Yn sgil y sefyllfa bresennol gyda Covid-19 (coronafierws), mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru wedi cytuno i oedi Rownd 6 o Gronfa Cymunedau’r Arfordir Llywodraeth Cymru. 

Gwyddwn fod sefydliadau, elusennau a busnesau yn cael eu herio mewn llawer o ffyrdd yn ystod y cyfnod yma o ansicrwydd cynyddol.   Rydym eisiau cael gwared â’r gwaith ychwanegol sy’n cael ei wynebu gan ymgeiswyr posibl fel y bydd yn bosibl iddynt ganolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw a’u cwsmeriaid ar yr amser digynsail yma.  Fodd bynnag bydd y gronfa'n parhau i fod ar gael ac rydym eisiau i ymgeiswyr gael y cyfle gorau posibl i gael mynediad ato.   

Byddwn felly yn gweithredu ‘cyfnod gwrando’ i gasglu adborth gan y gymuned fusnes a budd-ddeiliaid.  Bydd hyn yn y pen draw yn hysbysu gweithrediad y rhaglen ac amserlen newydd ar gyfer ceisiadau fel sy’n angenrheidiol.  Bydd y ffordd yma o weithio yn ein galluogi i weithredu'r dull gorau i gwrdd ag anghenion ymgeiswyr potensial a’r gymuned arfordirol ehangach, yn sgil COVID-19. Rydym am eich calonogi y byddwn yn parhau i adolygu’r sefyllfa yn agos.

Os hoffech dderbyn gwybodaeth am y datblygiadau diweddaraf anfonwch e-bost at arfordir@cronfagymunedolylg.org.uk neu rhowch alwad i’n Llinell Gymorth; 0291 68 0214

Sut i gysylltu â ni?

Am ymholiadau ynghylch Rownd 6, cysylltwch â ni trwy e-bostio ccfwales@tnlcommunityfund.org.uk ffoniwch ein llinell ymholiadau ar 02921 680214 – bydd hwn yn cysylltu chi i un o’n staff sy’n gweithio o adref.

Fel arall, cysylltwch â ni ar Twitter neu Facebook.