International Strategic

Yn helpu cymunedau difreintiedig ledled y byd

Ardal
Ledled y DU
Maint yr ariannu
£1 miliwn - £5 miliwn
Cyfanswm ar gael
£30 miliwn
Terfyn amser ymgeisio
Gweld manylion y rhaglen

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/uk-wide/international-strategic

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.