Awydd am Arloesi

Cefnogi prosiectau newydd sy'n profi ffyrdd newydd o fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu
£20,000 - £1 miliwn
Cyfanswm ar gael
Hyd at £5 miliwn
Terfyn amser ymgeisio
Gweld manylion y rhaglen

What's it all about?

BIG Innovation is specifically about supporting new projects that test new ways of tackling emerging and existing social problems. The programme will award grants of between £20,000 and £1 million for projects running up to five years.