Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Superstars Club
Superstars Club

Rydym yn cefnogi pobl a chymunedau i ffynnu

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol sy’n codi arian ar gyfer achosion da, rydym yn dosbarthu mwy na £500 miliwn i gymunedau ledled y Deyrnas Unedig bob blwyddyn