Local Papers

Ardal
Lloegr
Yn addas ar gyfer
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu
£10,000 - £30,000
Cyfanswm ar gael
£2 million
Terfyn amser ymgeisio
This programme is now closed for applications

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/england/local-papers

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.