Manchester Cares

Ariannu

Manchester Cares

Rhaglenni a phartneriaethau diweddaraf

 • Great Ideas

  Great Ideas is designed to support great ideas that don’t necessarily involve people at every stage but if implemented would contribute to putting people in the lead.

  Ardal
  Gogledd Iwerddon
  Maint yr ariannu
  £10,000 i £500,000
 • Rhaglen Beilot Arweinwyr â Phrofiad o Lygad y Ffynnon

  Rhaglen beilot yw Arweinwyr â Phrofiad o Lygad y Ffynnon sy’n cyflwyno grantiau’r Loteri Genedlaethol o rhwng £20,000 a £50,000 i gefnogi arweinyddiaeth trwy brofiad o lygad y ffynnon. Yn y cam hwn, fe fyddwn yn edrych ar gyflwyno rhwng 15-20 o grantiau.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol a sefydlwyd neu sy’n cael eu rhedeg gan arweinwyr â phrofiad o lygad y ffynnon.
  Maint yr ariannu
  £20,000 hyd at £50,000
  Terfyn amser ymgeisio

  5pm, 25 Chwefror 2019

 • Y Cinio Mawr: 1-2 Mehefin

  Ym mis Chwefror 2018 fe ymrwymom bron £8 miliwn gan y Loteri Genedlaethol i fenter pedair blynedd ar y cyd gyda Phrosiect Eden.

  Mae'r cyllid yn cefnogi dau ddigwyddiad nodedig, Y Cinio Mawr ac Y Daith Fawr, a fydd yn cysylltu dros 10 miliwn o bobl â'u hardaloedd lleol ac yn taflu goleuni ar gryfder cymunedau ar draws y Deyrnas Unedig.