Manchester Cares

Ariannu

Manchester Cares

Rhaglenni diweddaraf

 • Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

  Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi'r hyn sy'n bwysig i bobl a chymunedau.

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol
  Maint yr ariannu
  £300 i £10,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 • Y Rhaglen Wledig

  Mae'r Rhaglen Wledig (rownd dau) yn ariannu prosiectau sy'n creu newidiadau cadarnhaol ar gyfer pobl sy'n byw mewn tlodi yng Nghymru wledig.

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mentrau cymdeithasol, Mudiadau statudol
  Maint yr ariannu
  Hyd at £500,000 (refeniw a chyfalaf)
  Cyfanswm ar gael
  £4 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  12:00 hanner dydd ar 1 Hydref 2019*
  *mae rownd 1 wedi cau.

 • Pawb a’i Le: Grantiau Maint Canolig

  Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw cymunedol rhwng £10,001 a £100,000.

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus
  Maint yr ariannu
  £10,001 i £100,000
  Cyfanswm ar gael
  Hyd at £15 miliwn bob blwyddyn trwy ddau edefyn y rhaglen Pawb a’i Le
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau