Manchester Cares

Ariannu

Manchester Cares

Rhaglenni a phartneriaethau diweddaraf

 • Rhaglen Beilot Arweinwyr â Phrofiad o Lygad y Ffynnon

  Rhaglen beilot yw Arweinwyr â Phrofiad o Lygad y Ffynnon sy’n cyflwyno grantiau’r Loteri Genedlaethol o rhwng £20,000 a £50,000 i gefnogi arweinyddiaeth trwy brofiad o lygad y ffynnon. Yn y cam hwn, fe fyddwn yn edrych ar gyflwyno rhwng 15-20 o grantiau.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol a sefydlwyd neu sy’n cael eu rhedeg gan arweinwyr â phrofiad o lygad y ffynnon.
  Maint yr ariannu
  £20,000 hyd at £50,000
  Terfyn amser ymgeisio

  5pm, 25 Chwefror 2019

 • Cronfa Cymunedau'r Arfordir

  Yn hyrwyddo twf economaidd a swyddi cynaliadwy mewn cymunedau'r arfordir.

  Ardal
  Cymru
  Maint yr ariannu
  £50,000 i £300,000
 • Y Cinio Mawr: 1-2 Mehefin

  Ym mis Chwefror 2018 fe ymrwymom bron £8 miliwn gan y Loteri Genedlaethol i fenter pedair blynedd ar y cyd gyda Phrosiect Eden.

  Mae'r cyllid yn cefnogi dau ddigwyddiad nodedig, Y Cinio Mawr ac Y Daith Fawr, a fydd yn cysylltu dros 10 miliwn o bobl â'u hardaloedd lleol ac yn taflu goleuni ar gryfder cymunedau ar draws y Deyrnas Unedig.