Manchester Cares

Ariannu

Manchester Cares

Rhaglenni a phartneriaethau diweddaraf

 • Taclo Digartrefedd

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, mudiadau trydydd sector a'r sector cyhoeddus yn gweithio mewn partneriaeth
  Maint yr ariannu
  Dim uchafswm i’r grant
  Cyfanswm ar gael
  £10 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi penderfynu oedi Taclo Digartrefedd.

 • Cronfa Cymunedau'r Arfordir

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, mudiadau sector cyhoeddus, a mudiadau sector preifat
  Maint yr ariannu
  £50,000 i £300,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Yn sgil y sefyllfa bresennol gyda Covid-19 (coronafierws), mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru wedi cytuno i oedi Rownd 6 o Gronfa Cymunedau’r Arfordir Llywodraeth Cymru.

 • Y Gronfa Ddigidol

  Ardal
  Ledled y DU
  Terfyn amser ymgeisio

  Applications initially open on 22nd October 2018 and close on 3rd December 2018.