Manchester Cares

Ariannu

Manchester Cares

Rhaglenni a phartneriaethau diweddaraf

 • Dormant Accounts Fund

  Under Section 22 of the Dormant Bank and Building Society Accounts Act 2008, we distribute money on at the direction of the Department of Finance to increase capacity, grow resilience and encourage sustainability in the Northern Ireland Voluntary, Community and Social Enterprise sector.

  These are funds not derived by National Lottery activity, but rather funds from dormant bank accounts.

  To ensure this funding has maximum impact in communities across Northern Ireland, we will be consulting with the sector in late 2019, with a view to opening the fund for applications in early 2020.

  We’ll be sending out details of how to get involved in due course.

  Ardal
  Gogledd Iwerddon
 • Cronfa Gweithredu Hinsawdd

  Bydd y Gronfa Gweithredu Hinsawdd yn cefnogi cymunedau yn y DU i weithredu’n erbyn newid hinsawdd yn lleol. Bydd y cymunedau hyn yn enghreifftiau o’r hyn sy’n bosibl pan fo pobl yn mynd i’r afael â newid hinsawdd.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Partneriaethau a arweinir gan y gymuned o sefydliadau gwirfoddol, preifat a chyhoeddus
  Cyfanswm ar gael
  £100 million
  Terfyn amser ymgeisio

  Bydd ceisiadau yn agor yn Hydref 2019

 • Cefnogi syniadau gwych

  Trwy ein rhaglen ariannu Cefnogi syniadau gwych yng Nghymru rydym yn gwneud grantiau i gefnogi syniadau am brosiectau sy'n arloesol a phwysig yn strategol sy'n annog newidiadau cymdeithasol cadarnhaol yng Nghymru.

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau gwirfoddol/cymunedol a chyrff statudol
  Cyfanswm ar gael
  £1.5 miliwn y flwyddyn ariannol hon
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau