Manchester Cares

Ariannu

Manchester Cares

Rhaglenni a phartneriaethau diweddaraf

 • Dormant Accounts Fund

  Under Section 22 of the Dormant Bank and Building Society Accounts Act 2008, we distribute money on at the direction of the Department of Finance to increase capacity, grow resilience and encourage sustainability in the Northern Ireland Voluntary, Community and Social Enterprise sector.

  These are funds not derived by National Lottery activity, but rather funds from dormant bank accounts.

  To ensure this funding has maximum impact in communities across Northern Ireland, we will be consulting with the sector in late 2019, with a view to opening the fund for applications in early 2020.

  We’ll be sending out details of how to get involved in due course.

  Ardal
  Gogledd Iwerddon
 • Cronfa Gweithredu Hinsawdd

  Bydd y Gronfa Gweithredu Hinsawdd yn cefnogi cymunedau yn y DU i weithredu’n erbyn newid hinsawdd yn lleol. Bydd y cymunedau hyn yn enghreifftiau o’r hyn sy’n bosibl pan fo pobl yn mynd i’r afael â newid hinsawdd.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Partneriaethau a arweinir gan y gymuned o sefydliadau gwirfoddol, preifat a chyhoeddus
  Cyfanswm ar gael
  £100 million
  Terfyn amser ymgeisio

  Bydd ceisiadau yn agor yn Hydref 2019

 • Y Cinio Mawr: 1-2 Mehefin

  Ym mis Chwefror 2018 fe ymrwymom bron £8 miliwn gan y Loteri Genedlaethol i fenter pedair blynedd ar y cyd gyda Phrosiect Eden.

  Mae'r cyllid yn cefnogi dau ddigwyddiad nodedig, Y Cinio Mawr ac Y Daith Fawr, a fydd yn cysylltu dros 10 miliwn o bobl â'u hardaloedd lleol ac yn taflu goleuni ar gryfder cymunedau ar draws y Deyrnas Unedig.