Rosemount Lifelong Learning

Rhaglenni ariannu

Rosemount Lifelong Learning

Ariannu, Rhaglenni ariannu

 1. National Lottery Awards for All England

  Ardal
  England
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £300 i £10,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 2. Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol
  Maint yr ariannu
  £300 i £10,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 3. National Lottery Awards for All Scotland

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £300 i £10,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 4. National Lottery Awards for All Northern Ireland

  Ardal
  Northern Ireland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £300 i £10,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 5. Reaching Communities England

  Ardal
  England
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  Over £10,000
  Cyfanswm ar gael
  £190m this financial year
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 6. Partnerships

  Ardal
  England
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  Over £10,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 7. Young Start

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £10,001 to £100,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 8. Pawb a’i Le: Grantiau Maint Canolig

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus
  Maint yr ariannu
  £10,001 i £100,000
  Cyfanswm ar gael
  Hyd at £15 miliwn bob blwyddyn trwy ddau edefyn y rhaglen Pawb a’i Le
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 9. Pawb a’i Le: Grantiau Mawr

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus
  Maint yr ariannu
  £100,001 i £500,000
  Cyfanswm ar gael
  Hyd at £15 miliwn bob blwyddyn trwy ddau edefyn y rhaglen Pawb a’i Le
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 10. People and Communities

  Ardal
  Northern Ireland
  Maint yr ariannu
  £10,001 i £500,000
  Cyfanswm ar gael
  £57 million
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 11. Empowering Young People

  Ardal
  Northern Ireland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £10,001 i £500,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 12. Grants for community-led activity

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £10,001 i £150,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 13. Grants for improving lives

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £10,001 i £500,000
  Cyfanswm ar gael
  £500,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 14. Scottish Land Fund

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £10,001 i £1,000,000
  Terfyn amser ymgeisio

  All stage 2 applications must be submitted by the end of August 2020. Before this point a stage 1 application must also be completed. This typically takes around 6 months, so please allow for this when you plan your application.

 15. Great Ideas

  Ardal
  Gogledd Iwerddon
  Maint yr ariannu
  £10,001 i £500,000
 16. Cefnogi syniadau gwych

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau gwirfoddol/cymunedol a chyrff statudol
  Cyfanswm ar gael
  £1.5 miliwn y flwyddyn ariannol hon
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 17. Forces in Mind

  Ardal
  Ledled y DU
  Cyfanswm ar gael
  £35 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 18. #iwill Fund

  Ardal
  England
 19. Dyfarniadau o’r Portffolio DU

  Ardal
  Ledled y DU
  Terfyn amser ymgeisio

  Ceisiadau yn bresennol wedi oedi.

 20. Y Gronfa Ddigidol

  Ardal
  Ledled y DU
  Terfyn amser ymgeisio

  Applications initially open on 22nd October 2018 and close on 3rd December 2018.

 21. Dormant Accounts Fund

  Ardal
  Gogledd Iwerddon
 22. Arianwyr Loteri eraill

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus, Mudiadau sector preifat
  Terfyn amser ymgeisio

  Gweler gwefannau'r arianwyr eraill

 23. Taclo Digartrefedd

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, mudiadau trydydd sector a'r sector cyhoeddus yn gweithio mewn partneriaeth
  Maint yr ariannu
  Dim uchafswm i’r grant
  Cyfanswm ar gael
  £10 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi penderfynu oedi Taclo Digartrefedd.

 24. The Healthy Communities Together programme

  Ardal
  England
  Yn addas ar gyfer
  Partnerships (see Who can apply?)
  Maint yr ariannu
  Up to £500,000 over four years
  Cyfanswm ar gael
  up to £3 million
  Terfyn amser ymgeisio

  Eligibility deadline 27 May

 25. Cronfa Cymunedau'r Arfordir

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, mudiadau sector cyhoeddus, a mudiadau sector preifat
  Maint yr ariannu
  £50,000 i £300,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Yn sgil y sefyllfa bresennol gyda Covid-19 (coronafierws), mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru wedi cytuno i oedi Rownd 6 o Gronfa Cymunedau’r Arfordir Llywodraeth Cymru.