Rosemount Lifelong Learning

Rhaglenni ariannu

Rosemount Lifelong Learning

Ariannu, Rhaglenni ariannu

Am nawr, rydym yn blaenoriaethu ariannu prosiectau a sefydliadau sy’n cefnogi cymunedau drwy COVID-19

Er mwyn blaenoriaethu COVID-19, ni fyddwn yn gallu prosesu ceisiadau nad ydynt yn gysylltiedig â COVID-19 mewn rhai ardaloedd ar hyn o bryd – bydd hyn yn wahanol yn ddibynnol ar leoliad eich sefydliad.

 1. Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

  Ffordd sydyn i ymgeisio am nifer llai o arian rhwng £300 a £10,000.

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol
  Maint yr ariannu
  £300 i £10000
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 2. How to apply to our existing funds for your COVID-19 response

  Find out how communities and organisations in Scotland can apply to our current funds to help them respond to COVID-19.

  Ardal
  Yr Alban
 3. National Lottery Awards for All Scotland

  A quick way to apply for smaller amounts of funding between £300 and £10,000.

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £300 to £10,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 4. National Lottery Awards for All Northern Ireland

  A quick way to apply for smaller amounts of funding between £300 and £10,000.

  Ardal
  Northern Ireland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £300 to £10,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 5. National Lottery COVID-19 Fund – over £10,000

  Supporting organisations to continue delivering services to people and communities affected by COVID-19

  Ardal
  England
  Maint yr ariannu
  £10,001 to £100,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 6. Pawb a’i Le: Grantiau Maint Canolig

  Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw cymunedol rhwng £10,001 a £100,000.

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus
  Maint yr ariannu
  £10001 i £100000
  Cyfanswm ar gael
  Hyd at £19 miliwn bob blwyddyn trwy ddau edefyn y rhaglen Pawb a’i Le
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 7. Pawb a’i Le: Grantiau Mawr

  Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw rhwng £100,001 a £500,000.

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus
  Cyfanswm ar gael
  Hyd at £19 miliwn bob blwyddyn trwy ddau edefyn y rhaglen Pawb a’i Le
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 8. Cronfa Cymunedau'r Arfordir Llywodraeth Cymru

  Yn hyrwyddo twf economaidd a swyddi cynaliadwy mewn cymunedau’r arfordir

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, mudiadau sector cyhoeddus, a mudiadau sector preifat
  Maint yr ariannu
  £50000 i £300000
  Terfyn amser ymgeisio

  Bydd Rownd 6 yn agor i geisiadau o Syniadau prosiectau rhwng 16 Mehefin a chanol dydd ar 2 Hydref 2020. Bydd nodiadau arweiniad manwl a gwybodaeth ymgeisio ar gael o 16 Hydref 2020.

 9. People and Communities

  A larger amount of funding (between £10,001 and £500,000) for projects working with your community – whether that’s a community living in the same area, or people with similar interests or life experiences.

  Ardal
  Northern Ireland
  Maint yr ariannu
  £10001 to £500000
  Cyfanswm ar gael
  £57 million
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 10. Empowering Young People

  A larger amount of funding (between £10,001 and £500,000) for projects that work with young people (between the ages of 8 and 25) to face and overcome challenges.

  Ardal
  Northern Ireland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £10001 to £500000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 11. Grants for community-led activity

  Medium grants for community-led activity.

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £10001 to £150000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 12. Grants for improving lives

  Grants from £10,001 to £200,000 to help people facing challenging circumstances

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £10001 to £200000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 13. Young Start

  Helping young people aged eight to 24 to become more confident and play an active part in realising their potential.

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £10,001 to £100,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 14. Scottish Land Fund

  Supporting urban and rural communities to become more resilient and sustainable through the ownership and management of land and land assets.

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £10001 to £1000000
  Terfyn amser ymgeisio

  The current funding round closed to stage 2 applications in August 2020. The fund is still open to stage 1 applications - see below for more information.

 15. Cefnogi syniadau gwych

  Trwy ein rhaglen ariannu Cefnogi syniadau gwych yng Nghymru rydym yn gwneud grantiau i gefnogi syniadau am brosiectau sy'n arloesol a phwysig yn strategol sy'n annog newidiadau cymdeithasol cadarnhaol yng Nghymru.

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau gwirfoddol/cymunedol a chyrff statudol
  Maint yr ariannu
  £10,001 a throsodd
  Cyfanswm ar gael
  £1.5 miliwn y flwyddyn ariannol hon
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 16. Taclo Digartrefedd

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, mudiadau trydydd sector a'r sector cyhoeddus yn gweithio mewn partneriaeth
  Cyfanswm ar gael
  £10 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  Terfyn amser ymgeisio: Mynegiad o ddiddordeb erbyn 12:00yh ar y 21 o Ionawr 2021. Cysylltwch mor fuan â phosib os ydych yn ystyried ymgeisio.

 17. Forces in Mind

  Ardal
  Ledled y DU
  Cyfanswm ar gael
  £35 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 18. #iwill Fund

  The #iwill Fund will enable more young people to take part in social action through high quality opportunities which create lifelong habits.

  Ardal
  England
 19. Arianwyr Loteri eraill

  Os nad oes yr un o raglenni presennol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai y bydd un o arianwyr eraill y Loteri yn gallu helpu.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol, sefydliadau'r sector cyhoeddus, sefydliadau'r sector preifat
  Terfyn amser ymgeisio

  Gwiriwch wefannau arianwyr eraill

 20. Dyfarniadau o’r Portffolio DU

  Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn cefnogi syniadau a phrosiectau ar draws y DU. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

  Ardal
  Ledled y DU
  Terfyn amser ymgeisio

  Ceisiadau yn bresennol wedi oedi.

 21. Great Ideas

  Ardal
  Gogledd Iwerddon
 22. Dormant Accounts Fund

  Ardal
  Gogledd Iwerddon
 23. COVID-19 Community-led Organisations Recovery Scheme

  To help us distribute funding quickly and efficiently, some of our COVID-19 response funding is being awarded through a carefully selected range of specialist partners.

  Ardal
  England
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing