Rosemount Lifelong Learning

Rhaglenni ariannu

Rosemount Lifelong Learning

Ariannu, Rhaglenni ariannu

For now we’re prioritising funding projects and organisations supporting communities through COVID-19' In order to prioritise COVID-19, we won't be able to process non-COVID applications in some areas for now – this will differ depending on where an organisation is based.

 1. COVID-19 funding under £10,000 – including Coronavirus Community Support Fund

  Supporting organisations to continue delivering services to people and communities affected by COVID-19

  Ardal
  England
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £300 to £10,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing, although eligibility is changing after 17 August 2020

 2. Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

  Ffordd sydyn i ymgeisio am nifer llai o arian rhwng £300 a £10,000.

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol
  Maint yr ariannu
  £300 i £10000
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 3. How to apply to our existing funds for your COVID-19 response

  Find out how communities and organisations in Scotland can apply to our current funds to help them respond to COVID-19.

  Ardal
  Yr Alban
 4. National Lottery Awards for All Scotland

  A quick way to apply for smaller amounts of funding between £300 and £10,000.

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £300 to £10,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 5. COVID-19 Charities Fund

  Awarding emergency funding to charities in Northern Ireland

  Ardal
  Northern Ireland
  Yn addas ar gyfer
  Local charities facing severe financial difficulty
  Maint yr ariannu
  Up to £75,000
  Cyfanswm ar gael
  £15.5 million
  Terfyn amser ymgeisio

  Friday 21st August at 4pm

 6. National Lottery Awards for All Northern Ireland

  A quick way to apply for smaller amounts of funding between £300 and £10,000.

  Ardal
  Northern Ireland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £300 to £10,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 7. COVID-19 funding over £10,000 – including Coronavirus Community Support Fund

  Supporting organisations to continue delivering services to people and communities affected by COVID-19

  Ardal
  England
  Maint yr ariannu
  £10,000 to £100,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing, although eligibility is changing after 17 August 2020

 8. COVID-19 funding over £10,000 for partnerships – including Coronavirus Community Support Fund

  Supporting organisations working in partnership to continue delivering services to people and communities affected by COVID-19

  Ardal
  England
  Maint yr ariannu
  £10,000 to £100,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing, although eligibility is changing after 17 August 2020

 9. Pawb a’i Le: Grantiau Maint Canolig

  Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw cymunedol rhwng £10,001 a £100,000.

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus
  Maint yr ariannu
  £10001 i £100000
  Cyfanswm ar gael
  Hyd at £19 miliwn bob blwyddyn trwy ddau edefyn y rhaglen Pawb a’i Le
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 10. Pawb a’i Le: Grantiau Mawr

  Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw rhwng £100,001 a £500,000.

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus
  Cyfanswm ar gael
  Hyd at £19 miliwn bob blwyddyn trwy ddau edefyn y rhaglen Pawb a’i Le
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 11. Cronfa Cymunedau'r Arfordir Llywodraeth Cymru

  Yn hyrwyddo twf economaidd a swyddi cynaliadwy mewn cymunedau’r arfordir

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, mudiadau sector cyhoeddus, a mudiadau sector preifat
  Maint yr ariannu
  £50000 i £300000
  Terfyn amser ymgeisio

  Bydd Rownd 6 yn agor i geisiadau o Syniadau prosiectau rhwng 16 Mehefin a chanol dydd ar 2 Hydref 2020. Bydd nodiadau arweiniad manwl a gwybodaeth ymgeisio ar gael o 16 Hydref 2020.

 12. People and Communities

  A larger amount of funding (between £10,001 and £500,000) for projects working with your community – whether that’s a community living in the same area, or people with similar interests or life experiences.

  Ardal
  Northern Ireland
  Maint yr ariannu
  £10001 to £500000
  Cyfanswm ar gael
  £57 million
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 13. Empowering Young People

  A larger amount of funding (between £10,001 and £500,000) for projects that work with young people (between the ages of 8 and 25) to face and overcome challenges.

  Ardal
  Northern Ireland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £10001 to £500000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 14. Grants for community-led activity

  Medium grants for community-led activity.

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £10001 to £150000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 15. Grants for improving lives

  Grants from £10,001 to £500,000 to help people facing challenging circumstances

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £10001 to £500000
  Cyfanswm ar gael
  £500,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 16. Young Start

  Helping young people aged eight to 24 to become more confident and play an active part in realising their potential.

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £10,001 to £100,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 17. Scottish Land Fund

  Supporting urban and rural communities to become more resilient and sustainable through the ownership and management of land and land assets.

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £10001 to £1000000
  Terfyn amser ymgeisio

  All stage 2 applications must be submitted by the end of August 2020. Before this point a stage 1 application must also be completed. This typically takes around 6 months, so please allow for this when you plan your application.

 18. Cefnogi syniadau gwych

  Trwy ein rhaglen ariannu Cefnogi syniadau gwych yng Nghymru rydym yn gwneud grantiau i gefnogi syniadau am brosiectau sy'n arloesol a phwysig yn strategol sy'n annog newidiadau cymdeithasol cadarnhaol yng Nghymru.

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau gwirfoddol/cymunedol a chyrff statudol
  Maint yr ariannu
  £10,001 a throsodd
  Cyfanswm ar gael
  £1.5 miliwn y flwyddyn ariannol hon
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 19. Forces in Mind

  Ardal
  Ledled y DU
  Cyfanswm ar gael
  £35 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 20. #iwill Fund

  The #iwill Fund will enable more young people to take part in social action through high quality opportunities which create lifelong habits.

  Ardal
  England
 21. Arianwyr Loteri eraill

  Os nad yw unrhyw un o raglenni cyfredol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai bydd modd i'r arianwyr Loteri eraill ddarparu cymorth.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus, Mudiadau sector preifat
  Terfyn amser ymgeisio

  Gweler gwefannau'r arianwyr eraill

 22. Dyfarniadau o’r Portffolio DU

  Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn cefnogi syniadau a phrosiectau ar draws y DU. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

  Ardal
  Ledled y DU
  Terfyn amser ymgeisio

  Ceisiadau yn bresennol wedi oedi.

 23. Taclo Digartrefedd

  O ystyried yr amgylchiadau hyn, mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi penderfynu oedi Taclo Digartrefedd.

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, mudiadau trydydd sector a'r sector cyhoeddus yn gweithio mewn partneriaeth
  Maint yr ariannu
  £10,000 a throsodd
  Cyfanswm ar gael
  £10 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi penderfynu oedi Taclo Digartrefedd.

 24. Great Ideas

  Ardal
  Gogledd Iwerddon
 25. Dormant Accounts Fund

  Ardal
  Gogledd Iwerddon
 26. COVID-19 Community-led Organisations Recovery Scheme

  To help us distribute funding quickly and efficiently, some of our COVID-19 response funding is being awarded through a carefully selected range of specialist partners.

  Ardal
  Lloegr
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing