Rhaglenni ariannu

Ariannu, Rhaglenni ariannu

 1. National Lottery Awards for All England

  A quick way to apply for smaller amounts of funding between £300 and £20,000.

  Ardal
  England
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £300 to £20,000, for up to two years
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing. Apply at least 16 weeks before you want to start the activities or spend any of the money.

 2. Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

  Ffordd sydyn i ymgeisio am nifer llai o arian rhwng £300 a £20,000.

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol
  Maint yr ariannu
  £300 i £20,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 3. National Lottery Awards for All Scotland

  A quick way to apply for smaller amounts of funding between £300 and £20,000.

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £300 to £20,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 4. National Lottery Awards for All Northern Ireland

  A quick way to apply for smaller amounts of funding between £300 and £20,000.

  Ardal
  Northern Ireland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £300 to £20,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing. Apply at least 12 weeks before you want to start the activities or spend any of the money.

 5. Reaching Communities England

  Offers a larger amount of funding (over £20,001) for projects that last up to five years. We’re looking for projects that work with their community – whether that’s a community living in the same area, or people with similar interests or life experiences.

  Ardal
  England
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £20,001 or more, for up to five years
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 6. Partnerships

  Offers a larger amount of funding (over £20,001) for organisations that work together with a shared set of goals to help their community thrive – whether that’s a community living in the same area, or people with similar interests or life experiences.

  Ardal
  England
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £20,001 or more, for up to five years
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 7. Pawb a'i Le: Grantiau maint canolig

  Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw cymunedol rhwng £20,001 a £100,000.

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus
  Maint yr ariannu
  £20,001 i £100,000
  Cyfanswm ar gael
  Hyd at £23 miliwn yn y flwyddyn ariannol presennol
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 8. Pawb a'i Le: Grantiau mawr

  Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw rhwng £100,001 a £500,000.

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus
  Cyfanswm ar gael
  Hyd at £23 miliwn yn y flwyddyn ariannol presennol
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 9. Community Led

  Funding to support community-led activity and wellbeing.

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £20,001 to £150,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Midday on 21 August 2024

 10. Improving Lives

  Grants from £20,001 to £200,000 to help people facing challenging circumstances

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £20,001 to £200,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Midday on 21 August 2024

 11. Dormant Accounts NI

  Dormant Accounts Fund NI supports the voluntary, community and social enterprise (VCSE) sector in Northern Ireland to be more resilient and prepared for the future by funding activity that increases capacity and sustainability.

  Ardal
  Northern Ireland
  Maint yr ariannu
  Applications closed for individual organisations on 3 March 2023. Organisations can chat to us about strategic investments.
  Cyfanswm ar gael
  Total programme budget will vary, depending on Dormant funds available
  Terfyn amser ymgeisio

  Closed to individual applications at 5pm 3 March 2023. Strategic investments discussions are still taking place.

 12. Young Start

  Helping young people aged eight to 24 to become more confident and play an active part in realising their potential.

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £20,001 to £100,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 13. Scottish Land Fund

  Supporting urban and rural communities to become more resilient and sustainable through the ownership and management of land and land assets.

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £5000 to £1000000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 14. Cefnogi syniadau gwych

  Trwy ein rhaglen ariannu Cefnogi syniadau gwych yng Nghymru rydym yn gwneud grantiau i gefnogi syniadau am brosiectau sy'n arloesol a phwysig yn strategol sy'n annog newidiadau cymdeithasol cadarnhaol yng Nghymru.

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau gwirfoddol/cymunedol a chyrff statudol
  Maint yr ariannu
  £20,001 a throsodd
  Cyfanswm ar gael
  Hyd at £2 filiwn yn ystod y flwyddyn ariannol hon
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 15. Cronfa Gweithredu Hinsawdd - Ein Dyfodol Ni

  Gyda’r grant hwn, hoffem ymgysylltu mwy o bobl â gweithredu hinsawdd. A hoffem ysbrydoli newid mentrus a chyffrous.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Partneriaethau ffurfiol, gan weithio ar draws sectorau. Dan arweiniad sefydliadau cymunedol a gwirfoddol neu sefydliadau'r sector cyhoeddus.
  Maint yr ariannu
  Yr isafswm y gallwch ofyn amdano yw £500,000. Rydym yn disgwyl ariannu'r rhan fwyaf o brosiectau am rhwng £1 miliwn ac £1.5 miliwn dros gyfnod o 3 i 5 mlynedd. Efallai y byddwn yn ariannu nifer fach o brosiectau mwy neu hirach. Cysylltwch â ni os hoffech drafod hyn. Rydym yn anelu at ariannu hyd at 25 o brosiectau.
  Cyfanswm ar gael
  £20 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  Gallwch ymgeisio tan ddiwedd 2024 o leiaf. Rydym yn bwriadu cau ceisiadau yn gynnar yn 2025. Byddwn yn cyhoeddi'r dyddiad cau terfynol yn agosach at yr amser.

 16. Cronfa'r Deyrnas Unedig

  Mae Cronfa’r Deyrnas Unedig yn cynnig symiau mwy o arian ar gyfer prosiectau presennol. Byddwn ni’n ariannu prosiectau sy'n helpu i ddod â chymunedau amrywiol at ei gilydd. Byddwn ni hefyd yn ariannu prosiectau sy'n helpu plant a phobl ifanc i ddefnyddio eu llais i ddylanwadu ar newid.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Rhaid i chi naill ai weithio ar draws y DU, neu allu hysbysu, dylanwadu neu dyfu ar draws y DU.
  Maint yr ariannu
  £500,000 i £5 miliwn. Mae grant ar gael am 2 i 10 mlynedd. Rydym ni’n disgwyl ariannu tua 20 o brosiectau y flwyddyn.
  Terfyn amser ymgeisio

  Parhaus

 17. Dyfarniadau o Bortffolio’r DU

  Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn cefnogi syniadau a phrosiectau ar draws y DU. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

  Ardal
  Ledled y DU
  Maint yr ariannu
  Dros £50,000 (Y Gronfa Jiwbilî Platinwm - £30,000 a £50,000)
  Terfyn amser ymgeisio

  Parhaus, ar wahân i Tyfu Syniadau Gwych sydd â dyddiad cau o 5yh ar 23 Tachwedd a Y Gronfa Jiwbilî Platinwm 15 Rhagfyr 2021 am 5yh.

 18. Forces in Mind

  Ardal
  Ledled y DU
  Cyfanswm ar gael
  £35 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 19. Other National Lottery Funders

  Os nad oes yr un o raglenni presennol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai y bydd un o arianwyr eraill y Loteri yn gallu helpu.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol, sefydliadau'r sector cyhoeddus, sefydliadau'r sector preifat
  Terfyn amser ymgeisio

  Gwiriwch wefannau arianwyr eraill

 20. Cost-of-Living Support Scotland

  Grants from £20,001 to £75,000 to help support individuals, families and communities currently experiencing hardship as a result of the cost-of-living increases.

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £20,001 to £75,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Midday on 21 August 2024

 21. Camau Cynaliadwy Cymru – Grantiau Egin

  Hoffem helpu grwpiau cymunedol yng Nghymru sy’n dechrau gweithredu yn erbyn newid hinsawdd a byw mewn ffordd fwy cynaliadwy. Bydd ein grantiau’n helpu grwpiau sy’n derbyn cefnogaeth gan Egin i gychwyn eu syniadau.

  Ardal
  Cymru
  Yn addas ar gyfer
  Bydd ein grantiau’n helpu grwpiau sy’n derbyn cefnogaeth gan Egin i gychwyn eu syniadau.
  Cyfanswm ar gael
  £3.75 miliwn dros 5 mlynedd
  Terfyn amser ymgeisio

  Gallwch geisio am grant hyd at £15,000, mae'r grantiu ar gael diolch i Arian Asedau Segur. Gallwch geisio am grant pan rydych chi'n barod.

 22. Sustainable Community Buildings

  This funding is to help organisations be more environmentally sustainable. It's capital funding (up to £50,000) to improve the energy efficiency of community buildings.

  Ardal
  Northern Ireland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations (with an annual income of less than £500,000)
  Maint yr ariannu
  Up to £50,000  (capital funding only)
  Terfyn amser ymgeisio

  Check the deadline for your council area

 23. Access to resilience

  We want network or support organisations to improve access to the help they provide to small, underrepresented community groups in Northern Ireland.

  Ardal
  Northern Ireland
  Yn addas ar gyfer
  Support, network, umbrella, membership or community anchor organisations.
  Maint yr ariannu
  Up to £150,000, for up to 3 years.
  Cyfanswm ar gael
  £3 million. We aim to make around 25 to 30 grants.
  Terfyn amser ymgeisio

  12pm on Thursday 4 July 2024