Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Galluogi cymunedau i gael mwy o reolaeth a dylanwad dros eu datblygiad yn y dyfodol

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiad sector cyhoeddus, Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu
£300,000 - £800,000
Cyfanswm ar gael
Hyd at £13 miliwn
Terfyn amser ymgeisio
03/03/2011

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/wales/community-asset-transfer

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.