Gwaith Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Ageing Better

Arian y Loteri Genedlaethol

Mae'r Loteri Genedlaethol yn codi arian ar gyfer achosion da.

Mae pobl yn defnyddio'r arian hwn i wneud pethau anhygoel, gan arwain ar wella'u bywydau a'u cymunedau. Rydych yn gwneud i hwn ddigwydd bob tro y byddwch yn prynu tocyn Loteri Genedlaethol.

Daw cymunedau mewn pob math a maint, ac mae arian gan y Loteri Genedlaethol ar gael i bawb.

Mae 12 corff sy'n dosbarthu'r arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, sy'n ariannu prosiectau a gweithgareddau sy'n trawsnewid cymunedau, diogelu ein treftadaeth, ac yn cyfoethogi bywydau trwy'r celfyddydau, chwaraeon a diwylliant.

Pennine Lancashire Community Farm
Pennine Lancashire Community Farm

Yn 2021/22, fe ddyfarnom dros £579 miliwn.

YMCA East Surrey
YMCA East Surrey

Yn 2022/2023 gwnaethom ariannu bron i 9,000 o brosiectau a oedd yn cefnogi iechyd a lles