Horn of Africa People's Aid Northern Ireland (HAPANI)

Siarad â ni

Horn of Africa People's Aid Northern Ireland (HAPANI)
Sut ydw i'n cysylltu â chi os bydd gennyf gwestiwn am ymgeisio am ariannu?

Sut ydw i'n cysylltu â chi os bydd gennyf gwestiwn am ymgeisio am ariannu?

Lloegr

Ffôn: 0345 4 10 20 30
Cyfnewid Testun: 18001 plws 0345 4 10 20 30 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)
E-bost: general.enquiries@tnlcommunityfund.org.uk
Cyfeiriad: 1 Plough Place, Llundain, EC4A 1DE

Gogledd Iwerddon

Ffôn: 028 9055 1455
Cyfnewid Testun: 18001 plws 028 9055 1431 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)
Ffacs: 028 9055 1445
E-bost: enquiries.ni@tnlcommunityfund.org.uk
Cyfeiriad: 1 Cromac Quay, Belfast, BT7 2JD

Yr Alban

Ffôn: 0300 123 7110
Cyfnewid Testun: 18001 0300 123 7110 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)
Iaith Arwyddion Prydeinig: Defnyddiwch y cyswllt SCOTLAND-BSL
E-bost: advicescotland@tnlcommunityfund.org.uk
Switsfwrdd: 0141 2421400
Cyfeiriad: Pacific House, 70 Wellington Street, Glasgow, G2 6UA

Cymru

Ffôn: 0300 123 0735
Cyfnewid Testun: 18001 plws 0300 123 0735 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)
E-bost: cymru@cronfagymunedolylg.org.uk
Cyfeiriad: 10fed Llawr, Tŷ Helmont, Ffordd Churchill, Caerdydd, CF10 2DY
Cyfeiriad: 2il Lawr, Tŷ Ladywell, Y Drenewydd, Powys, SY16 1JB

Grantiau i brosiectau Deyrnas Unedig

Ffôn: 0345 4 10 20 30
Cyfnewid Testun: 18001 plws 0300 123 4567 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)
E-bost: UKPortfolioTeam@tnlcommunityfund.org.uk
Cyfeiriad: 1 Plough Place, Llundain, EC4A 1DE

Sut ydw i’n cysylltu â chi os oes gennyf ymholiad am grant sydd wedi ei ddyfarnu i mi?

Sut ydw i’n cysylltu â chi os oes gennyf ymholiad am grant sydd wedi ei ddyfarnu i mi?

Cysylltwch â’ch swyddog ariannu am unrhyw ymholiadau ynglŷn â grant presennol. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich swyddog ariannu, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion uchod.

Sut ydw i’n cysylltu â chi os oes gennyf adborth am eich gwasanaeth?

Sut ydw i’n cysylltu â chi os oes gennyf adborth am eich gwasanaeth?

Rydym wir yn gwerthfawrogi eich adborth. Os oes gennych sylw neu gŵyn am y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu, neu os oes rhywbeth pwysig credwch y dylem wybod, hoffwn ei glywed. E-bostiwch ni ar customer.services@tnlcommunityfund.org.uk

I roi adborth am ein gwefan, e-bostiwch webmaster@tnlcommunityfund.org.ukk

Sut ydw i’n cysylltu â chi os oes gennyf ymholiad gwasg?

Sut ydw i’n cysylltu â chi os oes gennyf ymholiad gwasg?

Ymholiadau Gwasg

Lloegr/Y Deyrnas Unedig
Ffôn: 020 7211 1888
(tu allan i oriau: 07867 500572)
E-bost: pressoffice@tnlcommunityfund.org.uk

Gogledd Iwerddon
Ffôn: 02890 551 455
(tu allan i oriau: 07760 171 434)

Yr Alban
Ffôn: 0141 242 1458
(tu allan i oriau: 07880 737 157)

Cymru
Ffôn: 029 2067 8236
(tu allan i oriau: 07870 566 867)

Sut ydw i’n gwneud cwyn?

Sut ydw i’n gwneud cwyn?

Yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol rydym yn ceisio dosbarthu’r gwasanaeth gorau posibl. Er hynny, rydym yn cydnabod nad yw hyn bob tro’n digwydd ac efallai byddwch yn dymuno gwneud cwyn.

Ni fydd gwneud cwyn yn effeithio ar eich cyfle o dderbyn grant gennym yn y dyfodol.

Gweld ein dull ar gyfer gwneud cwyn

Mae gennym ddiddordeb mewn unrhyw sylw hoffech ei wneud, felly peidiwch â phoeni a yw eich pryderon yn cyd-fynd â disgrifiad o gŵyn.

Rydym hefyd yn croesawu sylwadau gan aelodau o’r cyhoedd sydd gan unrhyw bryderon dros gais rydym wedi’i dderbyn neu brosiect rydym wedi’i ariannu.

Gweld ein polisi ar gyfer codi pryder

Gallwch rannu eich pryderon neu gwynion â ni ar lafar neu yn ysgrifenedig, ac ein manylion cyswllt yw:

Ffôn: 0191 376 1704

E-bost: customer.services@tnlcommunityfund.org.uk

Cyfeiriad:

Customer Services
The National Lottery Community Fund
2 St James' Gate
Newcastle
NE1 4BE

Sut ydw i’n adrodd twyll?

Sut ydw i’n adrodd twyll?

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ymrwymedig i atal a chanfod twyll.

Os ydych yn amau fod rhywun yn dwyn gan neu yn twyllo Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, helpwch ni i wneud rhywbeth amdano drwy gysylltu â ni.

Ffôn: 0800 496 9991

E-bost: fraud@tnlcommunityfund.org.uk

Cyfeiriad:
Head of Internal Audit
The National Lottery Community Fund
3 Embassy Drive
Edgbaston
Birmingham B15 1TR

Sut ydw i’n cysylltu am unrhyw beth arall?

Sut ydw i’n cysylltu am unrhyw beth arall?

Corporate office

1 Plough Place
London
EC4A 1DE

Ffôn: 020 7211 1800 neu 0300 500 5050
Cyfnewid Testun: 18001 plws 020 7211 1800 neu 0300 500 5050 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)
Ffacs: 020 7211 1750