Horn of Africa People's Aid Northern Ireland (HAPANI)

Siarad â ni

Horn of Africa People's Aid Northern Ireland (HAPANI)
Sut ydw i'n cysylltu â chi os bydd gennyf gwestiwn am ymgeisio am ariannu?

Sut ydw i'n cysylltu â chi os bydd gennyf gwestiwn am ymgeisio am ariannu?

Lloegr

Ffôn: 0345 4 10 20 30
Cyfnewid Testun: 18001 plws 0345 4 10 20 30 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)
E-bost: general.enquiries@tnlcommunityfund.org.uk
Cyfeiriad: 1 Plough Place, Llundain, EC4A 1DE

Gogledd Iwerddon

Ffôn: 028 9055 1455
Cyfnewid Testun: 18001 plws 028 9055 1431 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)
Ffacs: 028 9055 1445
E-bost: enquiries.ni@tnlcommunityfund.org.uk
Cyfeiriad: 1 Cromac Quay, Belfast, BT7 2JD

Yr Alban

Ffôn: 0300 123 7110
Cyfnewid Testun: 18001 0300 123 7110 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)
Iaith Arwyddion Prydeinig: Defnyddiwch y cyswllt SCOTLAND-BSL
E-bost: advicescotland@tnlcommunityfund.org.uk
Switsfwrdd: 0141 2421400
Cyfeiriad: Pacific House, 70 Wellington Street, Glasgow, G2 6UA

Cymru

Ffôn: 0300 123 0735
Cyfnewid Testun: 18001 plws 0300 123 0735 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)
E-bost: cymru@cronfagymunedolylg.org.uk
Cyfeiriad: 10fed Llawr, Tŷ Helmont, Ffordd Churchill, Caerdydd, CF10 2DY
Cyfeiriad: 2il Lawr, Tŷ Ladywell, Y Drenewydd, Powys, SY16 1JB

Grantiau i brosiectau Deyrnas Unedig

Ffôn: 0345 4 10 20 30
Cyfnewid Testun: 18001 plws 0300 123 4567 (ar gyfer pobl sydd â nam ar y clyw neu'r lleferydd)
E-bost: UKPortfolioTeam@tnlcommunityfund.org.uk
Cyfeiriad: 1 Plough Place, Llundain, EC4A 1DE

Sut ydw i'n cysylltu â chi os bydd gennyf gwestiwn am grant a ddyfarnwyd i mi?

Cysylltwch â'ch swyddog ariannu gydag unrhyw ymholiad am grant sydd gennych yn barod. Os nad ydych yn gwybod pwy yw eich swyddog ariannu, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r manylion uchod.