Polisi Cwcis Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Mae'r wefan hon, fel llawer o wefannau eraill, yn defnyddio ffeiliau bach o'r enw cwcis i helpu i deilwra eich profiad. Mae'r rhan fwyaf o wefannau mawr yn defnyddio cwcis.

Maent yn gwella pethau trwy:

  • gofio gosodiadau, fel nad oes angen i chi eu hailosod bob tro y byddwch yn mynd i dudalen newydd
  • cofio gwybodaeth rydych wedi'i llwytho (e.e. eich côd post) fel nad oes rhaid i chi ei hail-lwytho trwy'r amser
  • mesur sut rydych yn defnyddio'r wefan er mwyn i ni sicrhau ei bod yn diwallu eich anghenion

Nid yw ein cwcis yn cael eu defnyddio i'ch adnabod chi'n bersonol. Maen nhw'n bodoli i wneud i'r wefan weithio'n well i chi. Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi, yr ydym wedyn yn ei rhannu gydag eraill.

I ddysgu mwy am gwcis a sut y gallwch eu rheoli nhw, ewch i www.AboutCookies.org

Beth yw ‘cwcis’?

Mae 'Cwcis' yn ffeiliau testun bach sy'n cael eu storio gan y porwr (er enghraifft, Internet Explorer neu Safari) ar eich cyfrifiadur neu ffôn symudol. Maen nhw'n galluogi gwefannau i storio pethau fel dewisiadau'r defnyddiwr. Gallwch feddwl am gwcis fel rhywbeth sy'n rhoi "cof" i'r wefan, gan ei galluogi i adnabod defnyddiwr ac ymateb fel y bo'n briodol.

Rydym yn defnyddio cwcis mewn sawl lle - rydym wedi rhestru pob un ohonynt isod gyda mwy o fanylion am pam rydym yn eu defnyddio ac am faint y byddant yn para.

Os hoffech newid eich gosodiadau cwci, neu ddileu cwcis, ewch i adran Cymorth eich porwr gwe.

Cwcis

Enw

Mwy o wybodaeth

Google Analytics

_utma
_utmb
_utmc
_utmz

Mae'r cwcis hyn yn cael eu defnyddio i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth i greu adroddiadau ac i'n helpu i wella'r wefan. Mae'r cwcis yn casglu gwybodaeth mewn ffordd nad yw'n adnabod ymwelydd, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â gwefan, o ba le y mae ymwelwyr wedi dod i'r wefan a'r tudalennau y maent wedi ymweld â nhw. Trosolwg o breifatrwydd yn Google

Gallwch ddewis i beidio â chael eich tracio gan Google Analytics ar draws pob gwefan.

Youtube

PREF
VISITOR_INFO!_LIVE use_hitbox
Mae YouTube yn defnyddio cwcis i helpu i gynnal cywirdeb ystadegau fideo, atal twyll a gwella'r profiad ar y wefan. I gael mwy o wybodaeth, darllenwch bolisi preifatrwydd YouTube

Twitter

_utma
_utmb
_utmc
_utmv
_utmz
twitter_sess ab_sess_empty_timeline_176
guest_id
k
pd
t1
twll
external_referer
js
original_referer
Mae ein gwefan yn galluogi nodweddion Twitter. Gan hynny, bydd Twitter yn gosod cwcis yn awtomatig. I gael mwy o wybodaeth, darllenwch bolisi preifatrwydd Twitter

Facebook

act
c_user
csm
datr
locale
lu
p
presence
s
xs
Mae ein gwefan yn defnyddio nodweddion Facebook. Gan hynny, bydd cwcis Facebook yn cael eu gosod yn awtomatig. I gael mwy o wybodaeth darllenwch bolisi cwcis Facebook

AddThis

bt
di
dt
loc
psc
ssc
uid
ult
uvc
Rydym yn defnyddio AddThis i ddarparu botwm ar rai o'n tudalennau i'ch helpu i rannu'r dudalen ar rwydweithiau cymdeithasol. Os byddwch yn defnyddio'r botwm hwn, mae AddThis yn gosod cwcis i gasglu data dienw ynglŷn â faint o ddefnyddwyr sy'n rhannu cynnwys ar ein gwefan, ac efallai bydd hefyd yn casglu data at ddiben hysbysebu seiliedig ar ddiddordebau. I gael mwy o wybodaeth, darllenwch bolisi preifatrwydd AddThis

Maint testun

textsizeOs ydych yn defnyddio'r teclyn newid maint y testun, byddwn yn defnyddio'r cwci hwn i gadw cofnod o'ch dewisiadau o ran maint y testun.