Cwcis

Mae cwcis yn ffeiliau sydd wedi'u cadw ar eich ffôn, tabled neu gyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld â gwefan.

Rydym yn defnyddio cwcis i storio gwybodaeth am sut rydych chi'n defnyddio'r wefan, fel y tudalennau rydych chi'n ymweld â nhw.

Cwcis angenrheidiol

Mae'r cwcis hanfodol hyn yn gwneud pethau fel eich galluogi i fewngofnodi i'ch cyfrif a chofio eich cynnydd drwy ffurflen gais.

Mae angen iddynt fod ymlaen bob amser.

Cwcis sy'n mesur defnydd gwefan

Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein gwefan. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i'n helpu i wella'r wefan.

Rydym yn defnyddio Google Analytics a Hotjar i olrhain:

  • sut y gwnaethoch gyrraedd y safle
  • y tudalennau rydych chi'n ymweld â nhw a pha mor hir rydych chi'n ei dreulio ar bob tudalen
  • beth rydych chi'n clicio arno tra byddwch chi'n ymweld â'r safle
  • sut rydych chi'n llywio drwy dudalennau a chynnwys ar y safle