Pawb a'i Le

Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw rhwng £10,001 a £500,000

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol, Mudiad sector cyhoeddus
Maint yr ariannu
£10,001 - £500,000
Cyfanswm ar gael
Hyd at £15 miliwn bob blwyddyn trwy ddau edefyn y rhaglen Pawb a’i Le
Terfyn amser ymgeisio
Dim dyddiad cau

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/wales/people-and-places-landing-page

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.