Parth Cyflenwyr

Croeso i Barth Cyflenwyr Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Yma fe dewch o hyd i wybodaeth am gyfleoedd caffael y Gronfa a mwy o wybodaeth am ein dull o ddelio â'r farchnad pan ddymunwn brynu nwyddau/gwasanaethau/gwaith i mewn.

Mae'r holl gontractau a ddyfernir yn destun amodau a thelerau Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.