Healthy Families: Child's Play

Promoting healthy active lifestyles among children and families.

Ardal
Gogledd Iwerddon
Yn addas ar gyfer
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol, Mudiad sector cyhoeddus
Maint yr ariannu
£250,000 - £1 million
Cyfanswm ar gael
£13 million
Terfyn amser ymgeisio
06/03/2009

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/northern-ireland/healthy-families-childs-play

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.