Palliative Care Wales

Funding is available for improving the quality of the environments in which Palliative Care is delivered and organised. This is a capital programme and awards have been made to organisations that have a demonstrable experience in providing palliative care in hospitals and hospices.


Ardal
Cymru
Cyfanswm ar gael
£4.5 million
Terfyn amser ymgeisio

01/07/2003 17:00:00

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/wales/palliative-care-wales

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.