Pawzitive

Newyddion

Pawzitive

Os ydych eisiau dod i wybod beth sy’n digwydd yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, rydych wedi dod i’r lle iawn. Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf ar: y grwpiau cymunedol ac elusennau yr ydym yn eu hariannu, sut yr ydym yn gweithio gyda’r Llywodraeth ac ariannwyr eraill i ddosbarthu arian y Loteri Genedlaethol a sut yr ydym yn cefnogi cymunedau lleol ar draws y DU i ddod yn fwy gweithgar, bywiog ac yn gryfach gyda’i gilydd.

Postiadau blog

 • Safbwynt person ifanc ar weithredu cymdeithasol

  16 Tachwedd, 2018

  Mae'r Gronfa #iwill yn dod â grŵp o fudiadau ynghyd y maent oll yn cyfrannu cyllid i ymwreiddio gweithredu cymdeithasol pwrpasol ym mywydau pobl ifainc. Goruchwylir y Gronfa #iwill gan Fwrdd Arweinyddiaeth sy'n cytuno ar bartneriaethau gydag arianwyr a phartneriaid. Darllen mwy
 • Beth rydym yn ei ddysgu am ariannu seiliedig ar le

  15 Tachwedd, 2018

  Etholiadau canol tymor America yw, efallai, y lle olaf y byddech yn disgwyl clywed am bentref glan môr Jaywick, a sbardunodd y poster ymgyrch braidd yn fisâr hwn ddicter dealladwy gan iddo ystrydebu rhywle sydd, dros flynyddoedd diweddar, wedi profi newidiadau cadarnhaol sylweddol. Darllen mwy
 • Ein Cronfa Ddigidol newydd

  26 Hydref, 2018

  Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi rhoi llawer o filiynau i brosiectau digidol dros y ddeng mlynedd ddiwethaf. Dros y pum mlynedd ddiwethaf yn unig mae wedi gwneud gwerth dros £16m o grantiau o dan £10,000 i gefnogi elusennau a mudiadau bach yn bennaf i ffynnu mewn oes ddigidol. Ac eto dyma ni'n lansio Cronfa Ddigidol, gan neilltuo hyd at £15m dros y ddwy flynedd nesaf. Dyma pam. Darllen mwy

Datganiadau i’r wasg

Bydd ein datganiadau i’r wasg yn rhoi’r prif ffeithiau i chi am gyhoeddiadau ariannu, grantiau neu ymchwil newydd, digwyddiadau arbennig, digwyddiadau lansio, pa elusennau y gwobrwywyd arian iddynt, prosiectau dyfeisgar, arfer gorau yn y sector a mwy.

Gweld y datganiadau i’r wasg diweddaraf