Digital Fund

Mae’r rownd gyntaf o’r Gronfa Ddigidol bellach ar gau. Dan edefyn 1 a 2, fe ddyfarnom £12.1 miliwn i 29 mudiad a £500,000 i gontract cefnogi i weithio â nhw. Mae £2.4 miliwn yn weddill o’r £15 miliwn a ddyrennir i’r Gronfa Ddigidol, fel y cyhoeddwyd yn 2018. Rydym wrthi’n gwneud ychydig o waith darganfyddiad i bennu anghenion micro-fudiadau ledled y DU, ac os yw’r anghenion hyn yn bennaf yn ddigidol. Byddwn yn defnyddio’r gwaith hyn i hysbysu sut y byddwn yn cefnogi’r grwpiau hyn yn 2020. Ynghyd â hyn, rydym yn cwmpasu sut y gall yr arian sy’n weddill gael yr effaith fwyaf, ac rydym yn gobeithio lansio nifer fach o gronfeydd strategol, bach yn 2020. Am ddiweddariadau rheolaidd ar y Gronfa Ddigidol, dilynwch blog canolig y tîm.

Ardal
Ledled y DU
Terfyn amser ymgeisio

Applications initially open on 22nd October 2018 and close on 3rd December 2018.

Cychwyn arni

Ar hyn o bryd mae’r Gronfa Ddigidol yn cefnogi dau edefyn ariannu.

Rydym eisiau defnyddio digidol i newid ein gwaith

Roedd Edefyn 1 y Gronfa Ddigidol yn cynnig grantiau hyd at £500,000 a phecyn cefnogaeth wedi’i deilwra. Y nod oedd i helpu mudiadau sefydledig i ddefnyddio digidol i gymryd cam sylweddol ymlaen. Mae grantiau bellach wedi’u dyfarnu a byddent yn para rhwng 1 a 4 blynedd.

Mwy o wybodaeth am yr edefyn hwn

Rydym eisoes yn defnyddio digidol llawer, ac eisiau ehangu ein heffaith

Roedd Edefyn 2 y Gronfa Ddigidol yn cynnig grantiau hyd at £500,000 ar gyfer mudiadau eithaf newydd y maent eisoes wedi lansio gwasanaethau addawol sy'n defnyddio digidol i gyflawni graddfa neu effaith. Mae grantiau bellach wedi’u dyfarnu a byddent yn para rhwng 1 a 4 blynedd.

Mwy o wybodaeth am yr edefyn hwn

Ydych chi eisiau gweld yr holl fanylion ar un dudalen? Gweld y meini prawf cymhwyster llawn

Mwy o gyfleoedd ariannu

Os nad yw'r naill na'r llall o'r edafedd ariannu'n gweithio i'ch prosiect neu syniad, mae hynny'n iawn. Mae rhaglenni ariannu eraill sy'n agored i geisiadau.

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol neu gwiriwch ein gwefan am wybodaeth ddiweddar.