Digital Buddies - Age UK Cheshire

Y Gronfa Ddigidol

Digital Buddies - Age UK Cheshire

Mae'r Gronfa Ddigidol yn rhaglen ariannu £15 miliwn newydd i gefnogi elusennau a mudiadau cymunedol. Mae'n ymwneud â helpu'r sector elusennol a gwirfoddol i ddefnyddio offer a dulliau digidol i gefnogi pobl a chymunedau i ffynnu.

Daeth rownd gyntaf y Gronfa Ddigidol i ben ar 3 Rhagfyr 2018 am 5pm.

Cychwyn arni

Ar hyn o bryd mae’r Gronfa Ddigidol yn cefnogi dau edefyn ariannu.

Rydym eisiau defnyddio digidol i newid ein gwaith

Mae Edefyn 1 y Gronfa Ddigidol yn cynnig grantiau hyd at £500,000 a phecyn cefnogaeth wedi’i deilwra. Y nod yw helpu mudiadau sefydledig i ddefnyddio digidol i gymryd cam sylweddol ymlaen. Rydym yn disgwyl y bydd grantiau’n para rhwng 1 a 4 blynedd.

Rydym eisoes yn defnyddio digidol llawer, ac eisiau ehangu ein heffaith

Mae Edefyn 2 y Gronfa Ddigidol yn cynnig grantiau hyd at £500,000 ar gyfer mudiadau eithaf newydd y maent eisoes wedi lansio gwasanaethau addawol sy'n defnyddio digidol i gyflawni graddfa neu effaith. Rydym yn disgwyl i grantiau bara rhwng 1 a 4 blynedd.

Ydych chi eisiau gweld yr holl fanylion ar un dudalen? Gweld y meini prawf cymhwyster llawn

Mwy o gyfleoedd ariannu

Os nad yw'r naill na'r llall o'r edafedd ariannu'n gweithio i'ch prosiect neu syniad, mae hynny'n iawn. Mae rhaglenni ariannu eraill sy'n agored i geisiadau.

Dilynwch ni ar gyfryngau cymdeithasol neu gwiriwch ein gwefan am wybodaeth ddiweddar.

Os ydych yn elusen fach neu grŵp cymunedol bach, mae'n bosib y byddwn yn gallu cynnig cefnogaeth ddigidol am ddim i chi o 2019.