Culture for All Northern Ireland

A small grants programme bringing people together to enjoy a range of arts and culture activities

Ardal
Gogledd Iwerddon
Yn addas ar gyfer
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol, Mudiad sector cyhoeddus
Maint yr ariannu
£500 - £10,000
Cyfanswm ar gael
£1.35 million
Terfyn amser ymgeisio
30/08/2013

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/northern-ireland/culture-for-all-northern-ireland

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.