Gafael mewn Grant

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn gweithio gyda'r North Wales Chronicle a'r North Wales Pioneer i ddyfarnu gwerth hyd at £25,000 o grantiau i grwpiau cymunedol.

Ardal
Cymru
Yn addas ar gyfer
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu
£500 - £5,000
Cyfanswm ar gael
£25,000
Terfyn amser ymgeisio
Mae'r rhaglen hon wedi cau bellach

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/wales/grab-a-grant

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.