Improving Community Buildings

Ardal
Gogledd Iwerddon
Maint yr ariannu
£25,000 - £50,000
Cyfanswm ar gael
£5 million, approximately 100 grants
Terfyn amser ymgeisio
This programme is now closed

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/northern-ireland/improving-community-buildings

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.