Reaching Communities Buildings

Funding land and buildings projects that help people and communities most in need

Ardal
Lloegr
Yn addas ar gyfer
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol, Mudiad sector cyhoeddus
Maint yr ariannu
See programme details
Cyfanswm ar gael
Around £40 million awarded to date
Terfyn amser ymgeisio
31/01/2017

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/england/reaching-communities-buildings-england

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.