Transforming Local Infrastructure

Funding partnerships of local infrastructure organisations to support front line civil society organisations

Ardal
Lloegr
Maint yr ariannu
£250,000 - £400,000
Terfyn amser ymgeisio
This programme is now closed

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/england/transforming-local-infrastructure

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.