Dysgu y Tu Allan i Oriau Ysgol - Ysgolion Haf

Ardal
Ledled y DU
Cyfanswm ar gael
£1.6 miliwn - £19.3 miliwn
Terfyn amser ymgeisio
Gweld manylion y rhaglen

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/uk-wide/out-of-school-hours-learning-summer-schools

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.