Investing in Communities: Growing Community Assets

Supporting communities to take more control and influence over their own future through ownership of assets

Ardal
Yr Alban
Yn addas ar gyfer
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol
Maint yr ariannu
£10,000 - £1 million
Terfyn amser ymgeisio
This programme closed to new applications at 12 noon June 30 2015

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/scotland/investing-in-communities-growing-community-assets

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.