Delivering Financial Inclusion

We’re matching funds from the European Social Fund, one of the European Structural Fund's programmes, for services across Scotland to tackle poverty and promote social inclusion.

Ardal
Yr Alban
Cyfanswm ar gael
£16.3 million
Terfyn amser ymgeisio
This programme is closed to applications

Archived Wedi’i archifo

Nid yw’r rhaglen hon ar gael bellach, mae wedi cael ei archifo

Gallwch weld y dudalen wreiddiol gyda manylion llawn y rhaglen yn yr Archifau Cenedlaethol.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20171011152352/https://www.biglotteryfund.org.uk/global-content/programmes/scotland/delivering-financial-inclusion

Ewch i’n rhaglenni agored i ddysgu am gyfleoedd ariannu newydd.