Cefnogi’r hyn sydd bwysicaf i gymunedau ledled Cymru