Cymuned yw’r man cychwyn - Pennod nesaf Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol