Horn of Africa People's Aid Northern Ireland (HAPANI)

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol - Sut i gael grant o hyd at £10,000

Horn of Africa People's Aid Northern Ireland (HAPANI)

Gall grant gan y Loteri Genedlaethol helpu gwneud gwahaniaeth yn eich cymuned. Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi'r hyn sy'n bwysig i bobl a chymunedau. Byddwn yn ariannu mudiadau gyda syniadau gwych am brosiect a fydd yn:

 • Dod a phobl ynghyd a chreu perthnasau cryf mewn ac ar draws cymunedau
 • Gwella’r llefydd a gofodau sy’n bwysig i gymunedau
 • Helpu mwy o bobl i gyflawni eu potensial drwy eu cefnogi ar y cam cynharaf posibl.

Eisiau gwybod mwy? Dechreuwch drwy ddweud wrthym ble fydd eich prosiect wedi'i leoli

O bryd i'w gilydd mae'r Gronfa'n gwneud grantiau o dan £10,000 i brosiectau sydd o fudd i bobl ym mhob cwr o'r Deyrnas Unedig. Mwy o wybodaeth am ein grantiau Deyrnas Unedig gyfan. Rydym yn gwneud grantiau dros £10,000 ar gyfer prosiectau tymor hirach hefyd.

Enghreifftiau o brosiectau sydd wedi eu hariannu

 • The Horn of Africa People’s Aid NI

  Working to increase social inclusion and access for migrant families, refugees, and asylum seekers, The Horn of Africa People’s Aid NI (HAPANI) is being supported by The National Lottery Community Fund funding to provide English language and IT classes. Darllen mwy
 • Northern Ireland Institute for the Disabled

  Through their hostel in central Belfast, Northern Ireland Institute for the Disabled is providing opportunities for homeless men to develop their skills and interests, improving their mental health and wellbeing. Darllen mwy
 • New Routes

  Using horse riding and horse care training in the Daventry area as an alternative pathway to education, New Routes have been supporting children with National Lottery Fund help. Darllen mwy