Gall grant gan y Loteri Genedlaethol helpu gwneud gwahaniaeth yn eich cymuned. Mae Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn cynnig grantiau rhwng £300 a £10,000 i gefnogi'r hyn sy'n bwysig i bobl a chymunedau. Byddwn yn ariannu mudiadau gyda syniadau gwych am brosiect a fydd yn:

  • Dod a phobl ynghyd a chreu perthnasau cryf mewn ac ar draws cymunedau
  • Gwella’r llefydd a gofodau sy’n bwysig i gymunedau
  • Helpu mwy o bobl i gyflawni eu potensial drwy eu cefnogi ar y cam cynharaf posibl.

Eisiau gwybod mwy? Dechreuwch drwy ddweud wrthym ble fydd eich prosiect wedi'i leoli

Lloegr Yr Alban Cymru Gogledd Iwerddon

O bryd i'w gilydd mae'r Gronfa'n gwneud grantiau o dan £10,000 i brosiectau sydd o fudd i bobl ym mhob cwr o'r Deyrnas Unedig. Mwy o wybodaeth am ein grantiau Deyrnas Unedig gyfan. Rydym yn gwneud grantiau dros £10,000 ar gyfer prosiectau tymor hirach hefyd.

Ein cronfa ddata grantiau blaenorol

Gallwch chwilio ein holl grantiau blaenorol yma.

Chwilio grantiau a ddyfarnwyd