Horn of Africa People's Aid Northern Ireland (HAPANI)

Sut i gael grant o hyd at £10,000

Horn of Africa People's Aid Northern Ireland (HAPANI)

Gall arian grant y Loteri Genedlaethol eich helpu chi i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned. Rydym yn cynnig ariannu o £300 i £10,000 i gefnogi'r hyn sy'n bwysig i bobl a chymunedau.

Am y tro rydym yn blaenoriaethu prosiectau a sefydliadau sy'n cefnogi cymunedau trwy COVID-19
Er mwyn blaenoriaethu COVID-19, ni fyddwn yn gallu prosesu ceisiadau nad ydynt yn rhai COVID dros £10,000 mewn rhai meysydd am y tro - bydd hyn yn wahanol yn dibynnu ar ble mae’r sefydliad wedi'i leoli. Felly gallwch barhau i wneud cais am rywfaint o'n harian presennol, ond gallai gymryd ychydig mwy o amser i'w gael gennym ni.

Eisiau gwybod mwy? Dechreuwch drwy ddweud wrthym ble fydd eich prosiect wedi'i leoli

Lloegr Yr Alban Cymru Gogledd Iwerddon

O bryd i'w gilydd mae'r Gronfa'n gwneud grantiau o dan £10,000 i brosiectau sydd o fudd i bobl ym mhob cwr o'r Deyrnas Unedig. Mwy o wybodaeth am ein grantiau Deyrnas Unedig gyfan. Rydym yn gwneud grantiau dros £10,000 ar gyfer prosiectau tymor hirach hefyd.

Ein cronfa ddata grantiau blaenorol

Gallwch chwilio ein holl grantiau blaenorol yma.

Chwilio grantiau a ddyfarnwyd