Sut i gael grant hyd at £20,000

Rydym yn agored i bob cais sy'n bodloni ein meini prawf, gan gynnwys cymorth yn ystod COVID-19

Gall arian y Loteri Genedlaethol eich helpu i wneud gwahaniaeth yn eich cymuned. Rydym yn cynnig grantiau o £300 i £20,000 i gefnogi'r hyn sy'n bwysig i bobl a chymunedau.

A gyda pandemig COVID-19 yn dal i fod gyda ni, byddwn yn parhau i gefnogi pobl a chymunedau sy'n cael eu heffeithio fwyaf gan COVID-19.

Eisiau gwybod mwy? Dechreuwch drwy ddweud wrthym ble bydd eich prosiect yn cymryd lle

Lloegr Yr Alban Cymru Gogledd Iwerddon

Weithiau mae'r Gronfa yn rhoi grantiau o dan £20,000 i brosiectau sydd o fudd i bobl ledled y DU. Darganfyddwch fwy am ein ariannu DU-eang. Rydym hefyd yn gwneud grantiau dros £20,001 i brosiectau hir-dymor.

Mwy am Arian i Bawb – gallwch chi nawr ymgeisio am hyd at £20,000

Ein cronfa ddata grantiau blaenorol

Gallwch chwilio ein holl grantiau blaenorol yma.

Chwilio grantiau a ddyfarnwyd