Postiadau blog

Chwilio am liw, cyd-destun a phersbectif ar waith Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ei effaith ar gymunedau a’r pynciau sydd yn y newyddion ar hyn o bryd? Mae’r cyfan yma. Bydd y blog hwn yn esbonio, ymchwilio, arddangos ac archwilio ffyrdd y mae cymdeithas sifil, ac o ganlyniad i hynny, y sector, yn newid. Darllenwch am yr hyn yr oedd pobl mewn cymunedau led led y DU a’r sector yn ei feddwl yr oedd gan arweinyddion i’w ddweud a ffurfio eich barn eich hunan.