Pawzitive

Postiadau blog

Pawzitive

Chwilio am liw, cyd-destun a phersbectif ar waith Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, ei effaith ar gymunedau a’r pynciau sydd yn y newyddion ar hyn o bryd? Mae’r cyfan yma. Bydd y blog hwn yn esbonio, ymchwilio, arddangos ac archwilio ffyrdd y mae cymdeithas sifil, ac o ganlyniad i hynny, y sector, yn newid. Darllenwch am yr hyn yr oedd pobl mewn cymunedau led led y DU a’r sector yn ei feddwl yr oedd gan arweinyddion i’w ddweud a ffurfio eich barn eich hunan.

 • Safbwynt person ifanc ar weithredu cymdeithasol

  16 Tachwedd, 2018

  Mae'r Gronfa #iwill yn dod â grŵp o fudiadau ynghyd y maent oll yn cyfrannu cyllid i ymwreiddio gweithredu cymdeithasol pwrpasol ym mywydau pobl ifainc. Goruchwylir y Gronfa #iwill gan Fwrdd Arweinyddiaeth sy'n cytuno ar bartneriaethau gydag arianwyr a phartneriaid. Darllen mwy
 • Beth rydym yn ei ddysgu am ariannu seiliedig ar le

  15 Tachwedd, 2018

  Etholiadau canol tymor America yw, efallai, y lle olaf y byddech yn disgwyl clywed am bentref glan môr Jaywick, a sbardunodd y poster ymgyrch braidd yn fisâr hwn ddicter dealladwy gan iddo ystrydebu rhywle sydd, dros flynyddoedd diweddar, wedi profi newidiadau cadarnhaol sylweddol. Darllen mwy
 • Ein Cronfa Ddigidol newydd

  26 Hydref, 2018

  Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi rhoi llawer o filiynau i brosiectau digidol dros y ddeng mlynedd ddiwethaf. Dros y pum mlynedd ddiwethaf yn unig mae wedi gwneud gwerth dros £16m o grantiau o dan £10,000 i gefnogi elusennau a mudiadau bach yn bennaf i ffynnu mewn oes ddigidol. Ac eto dyma ni'n lansio Cronfa Ddigidol, gan neilltuo hyd at £15m dros y ddwy flynedd nesaf. Dyma pam. Darllen mwy