Pawzitive

Postiadau blog

Pawzitive

Gweld yr holl byst o fewn Ddigidol

  • Safbwynt person ifanc ar weithredu cymdeithasol

    16 Tachwedd, 2018

    Mae'r Gronfa #iwill yn dod â grŵp o fudiadau ynghyd y maent oll yn cyfrannu cyllid i ymwreiddio gweithredu cymdeithasol pwrpasol ym mywydau pobl ifainc. Goruchwylir y Gronfa #iwill gan Fwrdd Arweinyddiaeth sy'n cytuno ar bartneriaethau gydag arianwyr a phartneriaid. Darllen mwy
  • Ein Cronfa Ddigidol newydd

    26 Hydref, 2018

    Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol wedi rhoi llawer o filiynau i brosiectau digidol dros y ddeng mlynedd ddiwethaf. Dros y pum mlynedd ddiwethaf yn unig mae wedi gwneud gwerth dros £16m o grantiau o dan £10,000 i gefnogi elusennau a mudiadau bach yn bennaf i ffynnu mewn oes ddigidol. Ac eto dyma ni'n lansio Cronfa Ddigidol, gan neilltuo hyd at £15m dros y ddwy flynedd nesaf. Dyma pam. Darllen mwy