Sefydlu isadeiledd Gwrando, Dysgu a Gwneud Synnwyr yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol