Meddwl yn y tymor hir am unigrwydd - gwytnwch, gwirfoddoli a'r rhaniad digidol