Cymorth rheoli’ch grant

Ellesmere Children’s Centre

Llongyfarchiadau am gael arian gan y Loteri Genedlaethol

Mae hynny’n newyddion gwych – llongyfarchiadau. Diolch am bopeth a wnewch i helpu eich cymuned i ffynnu. Rydym mor hapus i fod yn ariannu prosiectau sy’n gwneud gwir wahaniaeth i bobl ledled y DU.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am reoli eich arian grant, hyrwyddo eich grant neu ddysg o’ch gwaith – rydych yn y lle cywir.

Gwybodaeth i ddeiliaid grant presennol yn ystod COVID-19

Hyderwn eich bod yn gwybod beth sydd orau i'ch cymuned. Felly byddwn yn hyblyg ynglŷn â newidiadau i'ch prosiect, a byddwn yn eich cefnogi chi a'ch timau trwy'r argyfwng. Darganfyddwch fwy am y gefnogaeth rydyn ni'n ei rhoi i grwpiau sydd â grantiau presennol gennym ni.

Ein cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr ar gyfer y diweddaraf ar grantiau, digwyddiadau a straeon o'ch gwlad.