Llongyfarchiadau am gael arian gan y Loteri Genedlaethol

Mae hynny’n newyddion gwych – llongyfarchiadau. Diolch am bopeth a wnewch i helpu eich cymuned i ffynnu. Rydym mor hapus i fod yn ariannu prosiectau sy’n gwneud gwir wahaniaeth i bobl ledled y DU.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am reoli eich arian grant, hyrwyddo eich grant neu ddysg o’ch gwaith – rydych yn y lle cywir.