Meddwl am ymgeisio am arian grant?

Meddwl am ymgeisio am arian grant?

Rydym yn dyfarnu arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i ariannu syniadau gwych sy’n helpu cymunedau i ffynnu.

Gall grwpiau ymgeisio i ni am arian grant o dan £10,000, neu dros £10,000, yn ddibynnol ar beth maent eisiau ei wneud.

O fewn yr adran hon, gallwch ddod o hyd i wybodaeth ar:

  • y mathau o brosiectau rydym yn ei ariannu
  • pwy all ymgeisio am arian grant
  • beth sy’n gwneud cais da
  • faint o arian gallwn ei gynnig ac am ba mor hir
  • costau gallwn ac na allwn ei ariannu
  • beth mae eich mudiad ei angen i ymgeisio
  • lle gallwch gael cymorth wrth sefydlu eich mudiad
  • pa fathau o fudiadau gall ymgeisio
  • pwy na allwn dderbyn ceisiadau ganddynt.

Arian cyhoeddus yw ein grantiau. Mae hyn yn golygu na ellir ei ddefnyddio i roi mantais anghyfreithlon i sefydliadau. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y rheolau cymhorthdal.