Headway

Darganfod ein rhaglenni grant am symiau dros £10,000

Headway

Mae grantiau mawr yn cael eu gwneud trwy amrywiaeth o raglenni sy'n cynnwys pob cenedl yn y Deyrnas Unedig. Mae'r math hwn o grant hyblyg a thymor hirach wedi'i anelu at fudiadau y mae eu huchelgeisiau'n cael eu siapio gan y bobl y maent yn eu gwasanaethu.

Eisiau gwybod mwy? Dechreuwch drwy ddweud wrthym ble fydd eich prosiect wedi'i leoli

Enghreifftiau o brosiectau sydd wedi eu hariannu

  • KVIN

    Through their peer support model, Kirklees Visual Impairment Network (KVIN) has been helping people with visual impairments to use assistive technologies since 2008. Darllen mwy
  • Shettleston Community Growing project

    The Shettleston Community Growing Project has turned a derelict and unloved space in the heart of Glasgow’s east end into a popular community allotment. Darllen mwy
  • Rosie’s Trust

    Rosie’s Trust helps maintain and support the bond between owners and their companion pets when their relationship is threatened by the impact of the owner’s terminal illness, advancing age or acute cancer treatment. Their volunteer network across Northern Ireland supports people to keep their pets, maintaining the important emotional bond and helping reduce social isolation. Darllen mwy