Newyddion

Os ydych eisiau dod i wybod beth sy’n digwydd yng Nghronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, rydych wedi dod i’r lle iawn. Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf ar: y grwpiau cymunedol ac elusennau yr ydym yn eu hariannu, sut yr ydym yn gweithio gyda’r Llywodraeth ac ariannwyr eraill i ddosbarthu arian y Loteri Genedlaethol a sut yr ydym yn cefnogi cymunedau lleol ar draws y DU i ddod yn fwy gweithgar, bywiog ac yn gryfach gyda’i gilydd.

Darganfyddwch fwy am ein digwyddiadau ar y gweill

Datganiadau i’r wasg

Bydd ein datganiadau i’r wasg yn rhoi’r prif ffeithiau i chi am gyhoeddiadau ariannu, grantiau neu ymchwil newydd, digwyddiadau arbennig, digwyddiadau lansio, pa elusennau y gwobrwywyd arian iddynt, prosiectau dyfeisgar, arfer gorau yn y sector a mwy.

Gweld y datganiadau i’r wasg diweddaraf