Straeon Pobl

Rydym o’r gred pan mae pobl yn arwain, mae cymunedau’n ffynnu. Yma, gallwch ddarllen straeon bywyd go iawn am bobl sydd wedi cael budd o arian y Loteri Genedlaethol; wedi cymryd rhan mewn prosiectau sydd wedi ehangu gorwelion, gwella eu cymunedau a newid eu bywydau am y gorau.