Straeon Pobl

Ein bwriad yw cefnogi pobl a chymunedau i lwyddo a ffynnu. Yma, gallwch chi ddarllen straeon go iawn am bobl sydd wedi manteisio ar ariannu'r Loteri Genedlaethol; gan gymryd rhan mewn prosiectau sydd wedi ehangu eu gorwelion, a gwella eu bywydau.