Y cynllun pen pal sy'n cysylltu plant yn yr ysbyty â'r byd y tu allan