Rosemount Lifelong Learning

Rhaglenni ariannu

Rosemount Lifelong Learning

Ariannu, Rhaglenni ariannu, Yr Alban

Scotland

 1. National Lottery Awards for All Scotland

  A quick way to apply for smaller amounts of funding between £300 and £10,000.

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £300 i £10,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 2. Young Start

  Helping young people aged eight to 24 to become more confident and play an active part in realising their potential.

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £10,001 to £100,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 3. Grants for community-led activity

  Medium grants for community-led activity.

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £10,001 i £150,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 4. Grants for improving lives

  Grants from £10,001 to £500,000 to help people facing challenging circumstances

  Ardal
  Scotland
  Maint yr ariannu
  £10,001 i £500,000
  Cyfanswm ar gael
  £500,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 5. Scottish Land Fund

  Supporting urban and rural communities to become more resilient and sustainable through the ownership and management of land and land assets.

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £10,001 i £1,000,000
  Terfyn amser ymgeisio

  All stage 2 applications must be submitted by the end of August 2020. Before this point a stage 1 application must also be completed. This typically takes around 6 months, so please allow for this when you plan your application.

Ledled y DU

 1. Forces in Mind

  Yn cefnogi lles seicolegol cyn-filwyr a'u teuluoedd, a'u helpu i symud yn llwyddiannus i fywyd fel sifiliaid

  Ardal
  Ledled y DU
  Cyfanswm ar gael
  £35 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 2. Dyfarniadau o’r Portffolio DU

  Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn cefnogi syniadau a phrosiectau ar draws y DU. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Mae'r ffrwd ariannu hwn wedi oedi'n bresennol.

  Ardal
  Ledled y DU
  Terfyn amser ymgeisio

  Ceisiadau yn bresennol wedi oedi.

 3. Cronfa Gweithredu Hinsawdd

  Bydd y Gronfa Gweithredu Hinsawdd yn cefnogi cymunedau ledled y DU i weithredu ar newid hinsawdd. Bydd y cymunedau hyn yn arddangos yr hyn sy'n bosibl pan fo pobl yn arwain wrth fynd i'r afael â newid hinsawdd. Gydag arian y Loteri Genedlaethol, byddant yn gweithio gyda'i gilydd, yn rhannu eu dysgu ac yn cymryd rhan weithredol mewn symudiad ehangach o newid.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Partneriaethau a arweinir gan y gymuned o sefydliadau gwirfoddol, preifat a chyhoeddus
  Cyfanswm ar gael
  £100 million
  Terfyn amser ymgeisio
  • Os na fuoch mewn cysylltiad â ni yn ystod ein cam casglu gwybodaeth, yna rhaid cyflwyno syniadau cychwynnol erbyn 5yh ddydd Mercher 18 Rhagfyr 2019.
  • Rhaid cyflwyno cynigion llawn erbyn hanner dydd dydd Gwener Mawrth 27 2020 ar gyfer pob cais, gan gynnwys y rhai sydd eisoes wedi bod mewn cysylltiad â ni yn ystod y cam casglu gwybodaeth
  • Ni fyddwn yn derbyn cynigion llawn heb sgwrs gychwynnol am eich syniad.
 4. Arianwyr Loteri eraill

  Os nad yw unrhyw un o raglenni cyfredol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai bydd modd i'r arianwyr Loteri eraill ddarparu cymorth.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector cyhoeddus, Mudiadau sector preifat
  Terfyn amser ymgeisio

  Gweler gwefannau'r arianwyr eraill