Rhaglenni ariannu

Ariannu, Rhaglenni ariannu, Yr Alban

Scotland

 1. National Lottery Awards for All Scotland

  A quick way to apply for smaller amounts of funding between £300 and £20,000.

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £300 to £20,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 2. Community Led

  Funding to support community-led activity and wellbeing.

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £20,001 to £150,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 3. Improving Lives

  Grants from £20,001 to £200,000 to help people facing challenging circumstances

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £20,001 to £200,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 4. Young Start

  Helping young people aged eight to 24 to become more confident and play an active part in realising their potential.

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £20,001 to £100,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 5. Scottish Land Fund

  Supporting urban and rural communities to become more resilient and sustainable through the ownership and management of land and land assets.

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations, Public sector organisations
  Maint yr ariannu
  £5000 to £1000000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 6. Cost-of-Living Support Scotland

  Grants from £20,001 to £75,000 to help support individuals, families and communities currently experiencing hardship as a result of the cost-of-living increases.

  Ardal
  Scotland
  Yn addas ar gyfer
  Voluntary or community organisations
  Maint yr ariannu
  £20,001 to £75,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

Ledled y DU

 1. Dyfarniadau o Bortffolio’r DU

  Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn cefnogi syniadau a phrosiectau ar draws y DU. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

  Ardal
  Ledled y DU
  Maint yr ariannu
  Dros £50,000 (Y Gronfa Jiwbilî Platinwm - £30,000 a £50,000)
  Terfyn amser ymgeisio

  Parhaus, ar wahân i Tyfu Syniadau Gwych sydd â dyddiad cau o 5yh ar 23 Tachwedd a Y Gronfa Jiwbilî Platinwm 15 Rhagfyr 2021 am 5yh.

 2. Forces in Mind

  Ardal
  Ledled y DU
  Cyfanswm ar gael
  £35 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 3. Other National Lottery Funders

  Os nad oes yr un o raglenni presennol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai y bydd un o arianwyr eraill y Loteri yn gallu helpu.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol, sefydliadau'r sector cyhoeddus, sefydliadau'r sector preifat
  Terfyn amser ymgeisio

  Gwiriwch wefannau arianwyr eraill

 4. Cronfa Gweithredu Hinsawdd - Ynni a Hinsawdd

  Nod y cyllid hwn yw helpu cymunedau ledled y DU i fynd i’r afael â newid hinsawdd. Rydym ni’n chwilio am brosiectau sy’n canolbwyntio ar brosiectau ynni sydd wedi’u llywio gan y gymuned sy’n buddio’r hinsawdd, yr amgylchedd a chymdeithas, gan gryfhau iechyd a lles pobl a

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau cymunedol a gwirfoddol
  Maint yr ariannu
  Gall prosiectau ymgeisio am hyd at £1.5 miliwn dros 2 i 5 mlynedd, gyda’r rhan fwyaf o brosiectau’n derbyn £1 miliwn. Isafswm y grantiau yw £500,000. Rydym yn bwriadu ariannu tua 8 i 12 o brosiectau. Mae cyllid Rhwydwaith Dysgu Ynni hyd at £1.5 miliwn ar gael ar gyfer un bartneriaeth dros 3 i 5 mlynedd.
  Cyfanswm ar gael
  £10 miliwn gan gynnwys £1.5 miliwn ar gyfer Rhwydwaith Dysgu.
  Terfyn amser ymgeisio

  Rydym yn disgwyl i’n rhaglen ynni a hinsawdd ehangach aros ar agor tan o leiaf Rhagfyr 2023 ond bydd hyn yn dibynnu ar faint o bobl eraill sy’n cyflwyno cais am ein cyllid.

  Rhwydwaith dysgu ynni: Bydd y rhwydwaith dysgu’n cau i geisiadau newydd ar Ddydd Gwener 28 Gorffennaf. Gallwch anfon ceisiadau prosiect pan fyddwch chi’n barod.

 5. Cronfa'r Deyrnas Unedig

  Rydym ni’n bwriadu ariannu sefydliadau sydd eisiau gwneud mwy i helpu cymunedau i ddod ynghyd a’n helpu i fod yn gymdeithas fwy cysylltiedig.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Rhaid i chi naill ai weithio ar draws y DU, neu allu hysbysu, dylanwadu neu dyfu ar draws y DU.
  Maint yr ariannu
  £500,000 to £5m
  Terfyn amser ymgeisio

  Parhaus