Rosemount Lifelong Learning

Rhaglenni ariannu

Rosemount Lifelong Learning

Ariannu, Rhaglenni ariannu, Lloegr

Lloegr

We are distributing government funding alongside our own, to support organisations to continue delivering services to people and communities affected by COVID-19.

England

We are distributing government funding alongside our own, to support organisations to continue delivering services to people and communities affected by COVID-19.

 1. National Lottery COVID-19 Fund – over £10,000

  Supporting organisations to continue delivering services to people and communities affected by COVID-19

  Ardal
  England
  Maint yr ariannu
  £10,001 to £100,000
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

 2. #iwill Fund

  The #iwill Fund will enable more young people to take part in social action through high quality opportunities which create lifelong habits.

  Ardal
  England
 3. COVID-19 Community-led Organisations Recovery Scheme

  To help us distribute funding quickly and efficiently, some of our COVID-19 response funding is being awarded through a carefully selected range of specialist partners.

  Ardal
  England
  Terfyn amser ymgeisio

  Ongoing

Ledled y DU

 1. Arweinwyr â Phrofiad o Lygad y Ffynnon 2020

  Sefydliadau gwirfoddol neu cymunedol, a sefydlwyd neu a redir gan arweinwyr â phrofiad o lygad y ffynnon

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau gwirfoddol neu cymunedol, a sefydlwyd neu a redir gan arweinwyr â phrofiad o lygad y ffynnon
  Maint yr ariannu
  £20,000 i £50,000
  Terfyn amser ymgeisio

  13 Hydref 2020, 5yh

 2. Forces in Mind

  Ardal
  Ledled y DU
  Cyfanswm ar gael
  £35 miliwn
  Terfyn amser ymgeisio

  Dim dyddiad cau

 3. Arianwyr Loteri eraill

  Os nad oes yr un o raglenni presennol Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn addas ar gyfer eich prosiect, efallai y bydd un o arianwyr eraill y Loteri yn gallu helpu.

  Ardal
  Ledled y DU
  Yn addas ar gyfer
  Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol, sefydliadau'r sector cyhoeddus, sefydliadau'r sector preifat
  Terfyn amser ymgeisio

  Gwiriwch wefannau arianwyr eraill

 4. Dyfarniadau o’r Portffolio DU

  Mae'r Portffolio Deyrnas Unedig yn cefnogi syniadau a phrosiectau ar draws y DU. Mae'n profi ac yn tyfu syniadau blaengar sy'n galluogi pobl i arwain ar fynd i'r afael â phroblemau cymdeithasol hir dymor a gwella ansawdd bywyd ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

  Ardal
  Ledled y DU
  Terfyn amser ymgeisio

  Ceisiadau yn bresennol wedi oedi.