Sut mae gwelliant digidol parhaus yn arwain at gwsmeriaid bodlon

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru

Ffordd sydyn i ymgeisio am nifer llai o arian rhwng £300 a £10,000.

Ymateb COVID-19:

Byddwn yn blaenoriaethu ceisiadau sy'n gysylltiedig â COVID-19 dros y chwe mis nesaf.

Rydym felly yn blaenoriaethu ceisiadau gan:

  • Mudiadau sy’n cefnogi pobl sydd o risg uchel o COVID-19
  • Mudiadau sy'n cefnogi cymunedau sydd fwyaf tebygol o wynebu galw a heriau cynyddol o ganlyniad uniongyrchol o COVID-19
  • Mudiadau sydd â photensial uchel i gefnogi cymunedau ag effaith uniongyrchol ac anuniongyrchol COVID-19

Os hoffech chi gyflwyno cais nad yw'n gysylltiedig â COVID-19, mae croeso i chi wneud hynny o hyd. Fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol ei bod yn debygol y bydd mwy o gystadleuaeth am ein harian grant, ac yn amodol ar nifer y ceisiadau a dderbyniwn, efallai y bydd oedi yn ein galluogi i ymateb o fewn ein 12 wythnos arferol.

Os ydych eisoes wedi cyflwyno cais ac yn aros am benderfyniad gennym, ond eich bod yn gwybod y bydd COVID-19 yn effeithio ar eich gweithgareddau a amlygwyd, cysylltwch â ni

Darllen mwy am y rhaglen hon

Pawb a’i Le: Grantiau Maint Canolig

Pawb a’i Le: Grantiau Maint Canolig

Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw cymunedol rhwng £10,001 a £100,000.

Ymateb COVID-19: Byddwn yn blaenoriaethu ceisiadau sy'n gysylltiedig â COVID-19 dros y chwe mis nesaf.

Rydym felly yn blaenoriaethu ceisiadau gan:

  • Mudiadau sy’n cefnogi pobl sydd o risg uchel o COVID-19
  • Mudiadau sy'n cefnogi cymunedau sydd fwyaf tebygol o wynebu galw a heriau cynyddol o ganlyniad uniongyrchol o COVID-19
  • Mudiadau sydd â photensial uchel i gefnogi cymunedau ag effaith uniongyrchol ac anuniongyrchol COVID-19

Dros y chwe mis nesaf byddwn yn cefnogi mudiadau sy'n cyd-fynd â'r blaenoriaethau hyn â arian grant ar gyfer gweithgareddau sydd wedi'u hanelu'n benodol at gefnogi cymunedau trwy'r argyfwng hwn. Byddwn hefyd yn ystyried sut y gallwn gefnogi mudiadau o'r fath i ymateb i unrhyw anawsterau ariannol difrifol y gallent eu hwynebu o ganlyniad i'r argyfwng.

Byddwn yn cysylltu â chi i drafod goblygiadau unrhyw geisiadau rydych chi eisoes wedi'u cyflwyno i ni. Os ydych chi am gyflwyno cais nad yw'n gysylltiedig â COVID-19, mi allwch chi. Fodd bynnag, gofynnwn ichi gadw fod yn amynedd gyda ni, gall gymryd mwy o amser inni ddod yn ôl atoch nag arfer.

Darllen mwy am y rhaglen hon