Pwy yw'r 29 deiliad grant y mae'r Gronfa Ddigidol yn eu hariannu?